.
1/
:

Тренировочный онлайн АСТ тест для моряков Украины

Автоматизированная система тестирования моряков (АСТМ или АСТ Онлайн) это новый тест, или вернее будет сказать, новый формат для прохождения экзамена ГКК и подтверждения квалификации, который является альтернативой CES. АСТ тест сдается без непосредственного участия комиссии – моряк, во время тестирования остается один на один с компьютером. Вопросы, на которые предстоит ответить, формируются случайным образом и большинство из них составлено на украинском языке. Разработан и презентован данный тест был еще в феврале 2021 года, с ноября того же года он доступен для всех желающих.

Тест состоит из 1 240 вопросов, вам предстоит ответить на 60 из них. Режимы “тренировочный” и “аттестация” отличаются друг от друга тем, что в аттестационном нельзя просить подсказки правильных ответов.

Выберите режим, в котором вы будете проходить тренировочный тест по автоматизированной системе тестирования моряков онлайн для сдачи ГКК в Украине:

АСТ тест - Тренировка
Тренировочный
АСТ тест - Аттестация
Аттестация
Начать тест
Коли сигнал тривоги в разi лиха (false distress alert) вважається фальшивим?
Якщо вiн передавався без якої-небудь вказiвки на те, що рухливий об’єкт або особа терпить лихо i вимагає негайної допомоги.
Якщо вiн передавався несправним обладнанням.
Якщо він передавався з порушеннями Регламента радиозвя’зку.
Люба з перерахованих відповідей правильна.
Принять ответ
Вкажіть, будь ласка, яка періодичність перевірки на придатність ізольованого інструменту із одношаровою ізоляцією?
Один раз на 2 місяці.
Один раз на 3 місяці.
Один раз на 4 місяці.
Один раз на 2 місяців.
Закончить тест
При визначенні потужності дизеля, у формулі постійної циліндра, літера “m” позначає:
“m” – момент сили доданої до шатуна.
“m” – маса поршню даного цілиндра.
“m” – коефіцієнт тактовності дизеля.
“m” – масштаб пружини індикатора.
Принять ответ
Чим регулюється холодопродуктивність гвинтового компресора?
Зменшенням подачі холодної пари холодоагенту.
Методом пуск-зупинка компресора.
Золотниковим пристроєм.
Зупинка компресора.
Принять ответ
Який матеріал використовується для протекторного захисту конденсаторів?
Бронзові протектори.
Цинкові протектори.
Фторопластові протектори.
Зупинка компресора. Не використовуються ніякі вказані вище.
Принять ответ
Вкажіть спосіб ремонту конденсатора при виході з ладу одниєї з трубок:
Ремонт не робиться, оскільки це не впливає на роботу сху.
Глушиться трубка, що вийшла з ладу, та дві трубки, які знаходяться поряд з нею.
Трубка що вийшла з ладу, глушиться з двох сторін.
Робиться заміна трубка, що вийшла з ладу.
Принять ответ
Вкажіть призначення систем вентиляції:
Створення в приміщеннях повітряного середовища, що відповідає санітарним нормам, шляхом видалення забрудненого повітря.
Створення в приміщеннях заданих якостей повітряного середовища, що відповідають санітарним нормам, шляхом видалення забрудненого і подання свіжого повітря.
Створення в приміщеннях повітряного середовища, що відповідає санітарний нормі шляхом подання свіжий повітря.
Створення в приміщення комфортний умова повітряний середовище шляхом видалення забрудений і подання свіжий повітря.
Принять ответ
Яке призначення систем кондиціонування?
Підтримка в приміщеннях найбільш сприятливого для людей, технологічних процесів і устаткування складу повітряного середовища шляхом обробки належним чином.
Створення і підтримка в приміщеннях найбільш сприятливих для людей, технологічних процесів і устаткування стану і складу повітряного середовища шляхом обробки належним чином.
Створення і підтримка в приміщеннях найбільш сприятливого для людей, технологічний процесу і устаткування стан повітряний середовище шляхом обробка належним чином.
Створення і підтримка в приміщення найбільш сприятливий стан і склад повітряний середовища шляхом видалення вуглекислий газ.
Принять ответ
Ненасичене вологе повітря – це:
Суміш сухого повітря і водяної пари при барометричному тиску.
Суміш сухого повітря і перегрітої водяної пари.
Суміш сухого повітря і водяної пари.
Суміш різних газів і водяної пари нагрітих до 100 °С.
Принять ответ
Дайте визначення температури точки роси:
Температура, при якій охолождуване повітря стає насиченим при незмінному тиску.
Температура, при якій охолоджуване повітря стає насиченим.
Температура, при якій на охолоджуваній полірованій пластинці випадає волога з повітря зі зменшення влагосодержания.
Температура, при якій охолоджуване ненасичене повітря стає насиченим при незмінному влагосодержании.
Принять ответ
Які умови осушення повітря при контакті з охолоджуваними поверхнями?
Температура води нижче температури точки роси повітря і дорівнює температурі поверхні.
Температура поверхні нижче температури точки роси повітря.
Температура поверхні вища за температуру точки роси повітря.
Температура поверхні дорівнює температурі точки роси повітря.
Принять ответ
Якій додаток Міжнародної конвенції MARPOL тлумачить правила попередження забруднення моря нафтой із суден? Будь ласка, вкажіть правильну відповідь:
Додаток №2.
Додаток №3.
Додаток №5.
Додаток №1.
Принять ответ
Якій додаток Міжнародної конвенції MARPOL тлумачить правила попередження забруднення повітряного середовища з суден? Будь ласка, вкажіть правильну відповідь:
Додаток №5.
Додаток №6.
Додаток №1.
Додаток №3.
Принять ответ
Як подається сигнал “Подати в рукав воду!”, “Перекрити воду!”, що забезпечує від працюючого в АСВ?
Смикнути страхувальний трос 1 раз.
Смикнути страхувальний трос 2 рази.
Смикнути страхувальний трос 3 рази.
Смикнути страхувальний трос 4 рази.
Принять ответ
Чому у фреонових горизонтальних кожухотрубних конденсаторах трубки оребрені з боку холодагенту?
Тому, що фреон необмежено розчинимо з олією.
Тому, що теплопровідність латунних трубок більша, ніж у сталевих.
Тому, що коефіцієнт тепловіддачі від фреону до труби менше, приблизно в 4 рази, чим у аміаку.
Тому, що трубки менше.
Принять ответ
Вкажіть визначення питомої поверхні риби:
Відношення маси риби до площі поверхні риби.
Відношення об’єму риби до площі поверхні риби.
Відношення площі поверхні риби до її маси або об’єму.
Відношення маси риби до її об’єму.
Принять ответ
Який взаємозв’язок між питомою поверхнею риби і її охолодженням заморожуванням?
Чим більше питома поверхня риби, тим повільніше відбувається її охолодження, заморожування.
Чим більше питома поверхня риби, тим швидше відбувається її охолодження заморожування.
Чим менше питома поверхня риби, тим швидше відбуювається її охолодження, заморожування.
Питома поверхня риби не впливає на тривалість охолодження, заморожування.
Принять ответ
Що таке охолодження?
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -1 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -2 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -3 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту не досягає початкової кріоскопічної.
Принять ответ
Що таке заморожування?
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -10 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -20 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту досягає -30 °С.
Спосіб холодильної обробки, при якому Т° продукту знижується нижче початкової кріоскопічної.
Принять ответ
Выберіть диапозон зміни початковою кріоскопічною Т° для більшості морепродуктів:
Від -0,5 °С до -2,0 °С.
Від -2,0 °С до -4,5 °С.
Від -4,5 °С до -6,0 °С.
Від -6,0 °С до -8,5 °С.
Принять ответ
Яка мінімально допустима швидкість поширення фронту льдообразования при заморожуванні?
0,1-0,2 см/час.
0,4-0,5 см/час.
0,6-0,7 см/час.
0,3-0,4 см/час.
Принять ответ
Чим обмежена температура заморожування риби в розчині NaCl?
Початковою кріоскопічною температурою.
Евтектичною температурою розчину.
Температурою замерзання розчину.
Можливостями технологічного устаткування.
Принять ответ
Що таке підморожування?
Спосіб холодильної обробки риби, при якому її температура знижується на 0,5-1 °С нижче початковою кріоскопічною.
Спосіб холодильної обробки риби, при якому її температура знижується на 1-2 °С нижче початковою кріоскопічною.
Спосіб холодильної обробки риби, при якому її температура знижується на 2-3 °С нижче початковою кріоскопічною.
Спосіб холодильної обробки риби, при якому її температура знижується на 3-4 °С нижче початковою кріоскопічною.
Принять ответ
Якій має бути Т° зберігання підмороженої риби?
-3-4 °С.
-1-2 °С.
-2-3 °С.
-4-5 °С.
Принять ответ
Вкажіть оптимальні параметри повітряного середовища в житлових, громадських і адміністративно-побутових приміщеннях:
t = 19-22 °С, відносна вологість 20-80 %; швидкість повітря 0,3-0,4 м/с.
t = 20-25 °С, відносна вологість 30-60 %; швидкість повітря 0,2-0,3 м/с.
t = 20-25 °С, відносна вологість 40-50 %; швидкість повітря 0,2-0,4 м/с.
t = 21-23 °С, відносна вологість 50-60 %; швидкість повітря 0,3-0,5 м/с.
Принять ответ
Долікарська допомога при попаданні рідкого холодагенту на шкіру і її обмороженні:
Змити холодагент, що потрапив на шкіру, і змастити уражену ділянку вазеліновою олією.
Видалити холодагент, що потрапив на шкіру, і змастити уражену ділянку соняшниковою олією.
Занурити уражену поверхню в теплу воду і тримати там 5-10 хвилин, осушити шкіру рушником, накласти марлеву пов’язку з антисептичною маззю.
У разі поразки великої поверхні тіла змити холодагент, що потрапив на шкіру, під теплим душем.
Принять ответ
Долікарська допомога при поразці аміаком:
У разі ядухи або кашлю потерпілого необхідно транспортувати в горизонтальному положенні.
При отруєнні парами аміаку зробити інгаляцію пором 1-2 %-го розчину лимонної кислоти, давати пити мiцний, солодкий чай, каву.
У разі поразки великої поверхні тіла зробити загальну ванну.
Вивести потерпілого на свіже повітря або в чисте тепле приміщення.
Принять ответ
Долікарська допомога при поразці очей холодагентом:
Закапати в очі стерильну вазелінову олію.
Нанести щільну пов’язку на очі потерпілого.
Потерпілому надіти темні захисні окуляри.
Промити очі струменем чистої води кімнатної температури.
Принять ответ
Які дії необхідно виконати при виході з ладу системи інертного газу під час вивантаження?
Якщо тиск в танках складає не менше 100 мбар, продовжувати вантажні операції продовжувати вивантаження.
Зупинити вивантаження і сповістити термінал.
Оголосити загальносуднову тривогу, підготувати до спуску рятувальну шлюпку і продовжувати вивантаження.
Якщо тиск в танках складає не менше 100 мбар, продовжувати вантажні операції, попередньо сповістивши термінал.
Принять ответ
Вкажіть обов’язкові заходи при наданні допомоги з тепловим ударом:
Фізичне охолодження.
Свіже повітря.
Охолоджені напої.
Все вірно.
Принять ответ
Ознаки травматичного шоку:
Висока температура, слабкий пульс, послаблене дихання.
Поверхневе дихання, слабкий пульс, бліді синюшні покриви.
Гіперемія шкіри обличчя.
Високий тиск, слабкий пульс, висока температура.
Принять ответ
У яких випадках слід додавати присадки в замкнуті системи охолодження дизелей під час експлуатації?
У разі підвищення тиску охолоджувальної води.
У разі поповнення води.
Регулярно щотижня.
У разі збільшення температури охолоджуючої води.
Принять ответ
Чи допускається робота дизеля з перевантаженням?
Допускається з дозволу служби технічної експлуатації.
Допускається не більше 30 хв в виняткових випадках.
Допускається не більше 1 години в виняткових випадках.
Не допускается.
Принять ответ
При плаванні в штормових умовах необхідно знизити навантаження дизеля до рівня, коли:
Відсутність закидів частоти обертання вище середнього значення.
Відсутність закидів частоти обертання вище максимального значення.
Відсутність закидів частоти обертання вище номінального значення.
Відсутність закидів частоти обертання вище мінімального значення.
Принять ответ
Яка дія відбувається у видеофрагменті?
Пожежа на борту.
Контейнер за бортом.
Навареа.
Метареа.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Який позивний судна вказано в повідомленни?
SGHIM.
GHIM.
SGHEM.
SCHIM.
Принять ответ
Спуск рятувальних шлюпок та их випробування на ходу з командою проводитися:
Щомісячно.
Щотіжнево.
Кожні 3 місяці.
Кожні 2 місяці.
Принять ответ
Спуск рятувальних шлюпок та их випробування на ходу з розписаною командою проводитися:
Щотижнево.
Щомісячно.
Під час пред’явлення представникам портової влади, що здійснюють інспектування.
Один раз на 2 тижня.
Принять ответ
В якому випадку сигнал тривоги у разі лиха вважається фальшивим (false distress alert)?
Якщо він передавався з використанням фальшивого ідентифікатора.
Якщо він передавався не підготовленим персоналом.
Якщо він передавався з порушеннями вимог Регламенту радіозв’язку.
Якщо він передавався ненавмисно (випадково).
Принять ответ
Що зображено на рисунку?
EPIRB.
Приймач NAVTEX.
SART.
INMARSAT-C.
Принять ответ
Морський район А1 це:
Район в межах зони дії геостаціонарних супутників INMARSAT (приблизно між 70° північної широти і 70° південної широти).
Район в межах зони дії берегової VHF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (20-30 миль).
Район прибрежного плавання на відстані 20-30 миль від берегових MF радіостанцій.
Район прибрежного плавання на відстані 20-30 миль від берегових VHF радіостанцій.
Принять ответ
Який час необхідно прогрівати холодну парову магістраль при сполученні її з котлом?
Не менше 5 хв.
Не менше 10 хв.
Не менше 15 хв.
Не менше 20 хв.
Принять ответ
Якою має бути періодичність перевірок герметичності хладонової системи?
Не рідше одного разу на місяць.
Не рідше двоих разiв на тиждень.
Не рідше одного разу на тиждень.
За необхідністю.
Принять ответ
Якщо показник рН котлової води наближається до нульового значення:
Вода стає м’якшою.
Вода стає лужною.
Вода стає нейтральною.
Вода стає кислотною.
Принять ответ
Яка допустима тривалість роботи котла з двома несправними водовказівними приладами?
Робота котла має бути негайно зупинена.
Робота котла більше 30 хв заборонена.
Робота котла більше 1 години заборонена.
Робота котла не лімітуються.
Принять ответ
У головному двигуні відбувається прорив газів у циліндрі, але зупинити двигун і зробити перегородку поршня немає можливості. Яким буде правильна дія?
Зменшити обороти двигуна і збільшити маслоподачу.
Зменшити оберти двигуна та зменшити подачу масла.
Збільшити оберти двигуна та зменшити подачу масла.
Збільшити оберти двигуна та збільшити маслоподачу.
Принять ответ
Що означає цей вид індикаторної діаграми (атмосферна лінія спотворена)?
Тертя поршенька індикатора.
Занадто короткий шнур.
Індикаторний кран пропускає.
Занадто довгий шнур.
Принять ответ
Які речовини називаються ізомерами?
Речовини, що мають однакову масу (однакову молекулярну масу) називаються ІЗОМЕРАМИ.
Речовини, що мають однаковий склад (однакову молекулярну формулу), але різна просторова будова молекул, називаються ІЗОМЕРАМИ.
Речовини, що мають однаковий склад (однакову молекулярну формулу) називаються ІЗОМЕРАМИ.
Речовини, що мають однакову масу (однакову молекулярну масу), але різну просторову будову молекул, називаються ІЗОМЕРАМИ.
Принять ответ
Яка основна властивість застосовується при визначенні концентрації парів аміаку (NH3)?
100 % обсягу парів аміаку (NH3) поглинає 50 % обсягу води.
100 % обсягу парів аміаку (NH3) поглинає 100 % обсягу води.
100 % обсягу парів аміаку (NH3) поглинає 25 % обсягу води.
100 % обсягу парів аміаку (NH3) поглинає 75 % обсягу води.
Принять ответ
“Тиск парів” є:
Тиск рівноваги насичених парів над рідиною при певній температурі.
Тиск, при якому над поверхнею рідини утворюється значна концентрація її парів.
Мінімальний тиск при даній температурі.
Тиск парів над поверхнею рідини при температурі +37,8 °С.
Принять ответ
“Трюмне приміщення” є:
Приміщення, в якому знаходиться вантажовмісна система.
Приміщення, не закрите конструкціями корпусу, в якому знаходиться вантажовмісна система.
Приміщення, закрите конструкціями корпусу, в якому знаходиться вантажовмісна система.
Приміщення, закрите конструкціями корпусу.
Принять ответ
Для чого електричне обладнання на камбузі повинно мати у своїх мережах термостати, що відключають обладнання?
Для вимикання заданої температури.
Для запобігання виникнення пожежі.
Для зручності обслуговування обладнання.
Щоб вимкнути максимально визначену температуру.
Принять ответ
На малюнку ТРВ з внутрішнім і зовнішнім зрівнянням. Вкажіть правильну область їх застосування:
ТРВ з внутрішнім зрівнюванням при високих, а з зовнішнім зрівнянням при низьких температурах кипіння холодоагенту в випарителі.
ТРВ з внутрішнім зрівнянням при малих, а з зовнішнім зрівнянням при великих втратах тиску в випарителі.
ТРВ з внутрішнім зрівнянням в малих холодильних машинах, а з зовнішнім зрівнянням в середніх і великих холодильних машинах.
Область застосування залежить від прохідного перерізу.
Принять ответ
За якої евтектичної температури замерзає розсiл CaCl2?
При t = -35 °С.
При t = -55 °С.
При t = -45 °С.
При t = -65 °С.
Принять ответ
Ви натиснули і утримуєте кнопку DISTRESS протягом 5 секунд. Що буде далі – (GOC)?
Буде передано в ефір виклик лиха MF.
Буде передано в ефір виклик лиха VHF.
Буде передано в ефір сигнал тривоги у разі лиха VHF/DSC.
Буде передано в ефір сигнал тривоги у разі лиха MF/DSC.
Принять ответ
Виберіть правильний порядок використання АРБ (EPIRB) в рятувальному засобі при залишенні судна у разі лиха:
Включити живлення АРБ (EPIRB) вручну або зануренням у воду. Покласти в рятувальний засіб у включеному стані. Стежити за індикацією передачі сигналів лиха.
Включити живлення вручну. Переконатися за індикатором, що живлення включено. Залишити АРБ (EPIRB) за борту рятувальному засобу, встановивши якомога вище.
Включити живлення АРБ (EPIRB) вручну, або зануривши його в воду. Переконатися за індикатором, що живлення включено. Залишити АРБ (EPIRB) плаваючим за бортом рятувальному засобу, закріпивши його фалінем за рятувальний засіб.
Кинути АРБ (EPIRB) за борт для включення живлення. Потім підняти його на борт і встановити на висоті не менше 1 метра від поверхні води.
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент MSI повідомлення отриманого приймачем EGC супутникової станції Inmarsat-C. Яке це повідомлення?
Typical Urgent message.
Typical Distress message.
Typical Distress Relay message.
Typical Safety message.
Принять ответ
На рисунку зображено елементи супутникової станції Inmarsat-C. Виберіть послідовність дій при передачі сигналу тривоги з характером лих Abandoning Ship:
Distress men – “Abandoning ship” – “OK”. Відкрити захисну кришку кнопки “DISTRESS” – натиснути кнопку “DISTRESS” і утримувати її протягом 5 секунд.
Відкрити захисну кришку кнопки “DISTRESS” – натиснути кнопку “DISTRESS” і утримувати її протягом 5 секунд.
Distress men – “Abandoning ship” – “OK”.
Відкрити захисну кришку кнопки “DISTRESS” – натиснути кнопку “DISTRESS” і утримувати її протягом 5 секундDistress men – “Abandoning ship” – “OK”.
Принять ответ
Хто може бути призначеним відповідальним за радіозв’язок під час лиха на судні?
Будь-хто з кваліфікованіх спеціалістів з відповідним дипломом радіооператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Тільки кваліфікований спеціаліст із дипломом з радіоелектроніки ГМСЗЛ (GMDSS).
Капітан судна або відповідальна за судно особа з відповідним дипломом радіооператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Будь-який із запропонованих варіантів відповідей.
Принять ответ
Що являє собою радіотелефонний сигнал у випадку лиха?
Радіотелефонний сигнал у випадку лиха складається із слова MAYDAY і передається голосом на початку виклику у випадку лиха.
Радіотелефонний сигнал у випадку лиха складається із слова MAYDAY RELAY і передається голосом на початку виклику у випадку лиха.
Радіотелефонний сигнал у випадку лиха складається із слова SECURITE і передається голосом на початку виклику у випадку лиха.
Радіотелефонний сигнал у випадку лиха складається із слова PAN PAN і передається голосом на початку виклику у випадку лиха.
Принять ответ
Яким способом має вмикатися аварійний радіобуй АРБ (EPIRB) у випадку лиха?
Вручну та автоматично після спливання.
Тільки вручну.
Тільки дистанційно з ходового містка.
Тільки автоматично.
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент прийому сигналу тривоги в разі лиха. На якій частоті прийнятий сигнал?
2 187,5 кГц.
156,525 МГц (70 канал VHF).
2 182 кГц.
2 174,5 кГц.
Принять ответ
Які функції виконує частина пристрою, позначена як ??? на рисунку?
Кнопка “DISTRESS”.
Кнопка “SSAS”.
Кнопка включення аварійного живлення.
Кнопка включення/виключення пристрою.
Принять ответ
Скільки за часом резервне джерело живлення повинно забезпечувати живлення радіоустановок, що забезпечують радіозв’язок у разі лиха, при виході з ладу головного і аварійного суднових джерел електроенергії?
Протягом однієї години на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 12 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 24 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 6 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Принять ответ
Якими засобами має забезпечуватися працездатність суднового радіообладнання ГМЗЛБ (GMDSS) на суднах, що здійснюють рейси в морських районах А1 і А2?
Кваліфіковане технічне обслуговування та ремонт на морі.
Дублювання обладнання.
Берегове технічне обслуговування та ремонт.
Будь-який із перерахованих варіантів відповідей.
Принять ответ
Якими способами повинна забезпечуватися працездатність суднового радіообладнання ГМЗЛБ на суднах, що здійснюють рейси в морських районах А3 і А4?
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Дублювання обладнання + берегове технічне обслуговування і ремонт.
Кваліфіковане технічне обслуговування і ремонт в морі + дублювання обладнання.
Берегове технічне обслуговування і ремонт + кваліфіковане технічне обслуговування і ремонт в морі.
Принять ответ
Що Ви спостерігаєте в відеофрагменті?
Передача сигналу тривоги в разі лиха VHF DSC.
Передача сигналу тривоги в разі лиха MF DSC.
Передача оповіщення терміновості DSC.
Виклик в рази лиха VHF DSC.
Принять ответ
Які дії повинні вжити суднові станції, якщо в формат передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC не вводяться автоматично позиція і час судновою навігаційною апаратурою?
Вводити вручну позицію судна і час.
Досить вводити вручну тільки позицію судна.
Досить вводити вручну тільки час.
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Принять ответ
Які частоти повинні переважно використовуватися для звичайних викликів DSC в напрямку судно-берег в діапазонах MF i HF?
Національні викличні частоті берегової станції.
Виключно міжнародні викличні частоти.
Міжнародні викличні частоти.
Міжнародні викличні частоти для лиха, терміновості і безпеки.
Принять ответ
В яких випадках на судні повинна бути забезпечена подача електричної енергії, достатньої для роботи радіоустановок, а також для зарядки акумуляторів резервного джерела живлення?
Протягом всього часу, коли судно знаходиться в морі.
Тільки в аварійних ситуаціях.
Тільки при покиданні судна.
Тільки на стоянці судна.
Принять ответ
Ваше судно обладнане для роботи в Морському районі А1. Вийшли з ладу головне і аварійне джерела електроенергії. Чи буде забезпечено електроенергією радіоустаткування на судні?
Так, радіоустаткування на судні буде забезпечено резервним джерелом електроенергії.
Всі відповіді правильні.
Так, радіоустаткування на судні буде забезпечено додатковим аварійним дизель-генератором (АДГ).
Так, радіоустаткування на судні буде забезпечено альтернативним джерелом електроенергії.
Принять ответ
Яка напруга електричного струму вважається відносно безпечною для людини?
Менш ніж 36 B.
Менш ніж 24 B.
Менш ніж 110 B.
Менш ніж 12 B.
Принять ответ
Який діапазон електромагнітних випромінювань становить найбільшу небезпеку для людини?
Електромагнітні поля частотою більше 300 МГц.
Електромагнітні поля частотою менше 300 кГц.
Електромагнітні поля частотою понад 300 кГц.
Електромагнітні поля частотою менше 300 МГц.
Принять ответ
Які джерела електроенергії повинні бути передбачені на судні при виході з ладу головного і аварійного суднових джерел електроенергії для живлення радіоустановок, що забезпечують радіозв’язок у разі лиха та в цілях безпеки судноплавства?
На кожному судні повинно бути передбачено резервне джерело енергії.
На кожному судні повинно бути передбачено додаткове головне джерело енергії.
На кожному судні повинно бути передбачено додаткове аварійне джерело енергії.
На кожному судні повинні бути передбачені додаткові головне та аварійне джерела енергії.
Принять ответ
Які перевірки радіообладнання ГМЗЛБ (GMDSS) проводяться щодня відповідно до вимог ПДНВ-78 (STCW-78)?
Перевірка апаратури DSC без випромінювання в ефір, контроль зарядки акумуляторів під навантаженням і без нього, перевірка наявності паперу на всіх принтерах.
Тестова перевірка MF/HF радіоустановок через берегову радіостанцію, перевірка роботи аварійного дизель генератора (при його наявності), перевірка акумуляторних батареї за допомогою ареометра, якщо це практично можливо або якщо ареометр не можна використовувати, шляхом відповідної перевірки на навантаження.
Перевірка стану акумуляторів на безпеку кожної батареї і її з’єднань, а також стану батареї і місць їх розміщення; перевірка технічного стану антенних пристроїв, перевірка переносної VHF апаратури двостороннього телефонного зв’язку на каналі, відмінному від 16.
Зовнішній огляд і тестова перевірка аварійного радіобуя (EPIRB) без випромінювання в ефір, зовнішній огляд і тестова перевірка радіолокаційних відповідачів (SART).
Принять ответ
Які перевірки радіообладнання ГМЗЛБ (GMDSS) проводяться щотижня, відповідно до вимог ПДНВ-78 (STCW-78)?
Перевірка апаратури DSC без випромінювання в ефір, контроль зарядки акумуляторів під навантаженням і без нього, перевірка наявності паперу на всіх принтерах.
Тестова перевірка MF/HF радіоустановок через берегову радіостанцію, перевірка роботи аварійного дизель генератора (при його наявності), перевірка акумуляторних батареї за допомогою ареометра, якщо це практично можливо або якщо ареометр не можна використовувати, шляхом відповідної перевірки на навантаження.
Перевірка стану акумуляторів на безпеку кожної батареї і її з’єднань, а також стану батареї і місць їх розміщення; перевірка технічного стану антенних пристроїв, перевірка переносної VHF апаратури двостороннього телефонного зв’язку на каналі, відмінному від 16.
Зовнішній огляд і тестова перевірка аварійного радіобуя (EPIRB) без випромінювання в ефір, зовнішній огляд і тестова перевірка радіолокаційних відповідачів (SART).
Принять ответ
В якому місці судна необхідно встановити аварійний радіобуй?
Всередині аварійних рятувальних засобів.
В місці, що забезпечує його безперешкодне від’єднання і випливання у випадку затоплення судна.
На ходовому містку неподалік від місця керування судном, в межах видимості вахтового помічника капітана.
В місці, захищеному від тривалого впливу морського середовища та сонячних променів.
Принять ответ
Виберіть правильний порядок використання EPIRB в рятувальному засобі, в разі залишення судна під час лиха:
Кинути EPIRB за борт для включення живлення. Потім підняти його на борт і встановити на висоті не менше 1 метра від поверхні води.
Включити живлення EPIRB вручну, або зануривши його у воду. Переконатися завдяки індикаторній лампочці, що живлення включено. Залишити EPIRB плаваючим за бортом рятувального засобу, закріпивши його фалінем за рятувальний засіб.
Включити живлення вручну. Переконатися завдяки індикаторній лампочці, що живлення включено. Залишити EPIRB на борту рятувального засобу, встановивши якомога вище.
Включити живлення EPIRB вручну або методом занурення у воду. Покласти в рятувальний засіб у включеному стані. Стежити за індикацією передачі сигналів лиха.
Принять ответ
Де повинні розташовуватися радіолокаційні відповідачі SART на судах, що оснащені рятувальними шлюпками, які спускаються вільним падінням?
На суднах, що мають, принаймні, два SART, в кожній рятувальній шлюпці, що призначена для спуску вільним падінням, повинен бути свій SART.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, один з них повинен бути в рятувальній шлюпці, з інший розташовуватися в безпосередній близькості від навігаційного містка так, щоб його можна було використовувати на борту і легко переносити в будь-яку з інших рятувальних шлюпок або плотів.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, по одному на ножному борту кожного пасажирського і кожного вантажного судна.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, обидва повинні розташовуватися в безпосередній близькості від навігаційного містка так, щоб їх можна було використовувати на борту і легко переносити в будь-яку рятувальну шлюпку або пліт.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ?
Прослухати 16 канал VHF протягом 5 хвилин.
Прослухати 16 канал VHF протягом 15 хвилин.
Прослухати 13 канал VHF протягом 15 хвилин.
Прослухати 13 канал VHF протягом 5 хвилин.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Немає підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Не ведеться аварійний радіообмін. Триває передача сигналу тривоги в разі лиха DSC судном, що зазнало лиха. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу з радіотелефону на 16 каналі VHF. Iнформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Не робити ніяких підтверджень, інформувати берегову станцію 1/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 70 каналі VHF. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Чи можна операторові ГМЗЛБ підтвердити прийом цього сигналу обладнанням УКВ ЦИВ (VHF DSC) і таким чином запобігти повторну передачу сигналу тривоги?
Так. Тільки після консультації з RCC або береговою станцією, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу вас.
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу вас.
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією, але ведеться аварійний радіообмін на 16 каналі VHF і триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу від вас.
Ні. Підтвердження сигналу тривоги апаратурою DSC в VHF і MF діапазонах заборонено (IMO Comsar Сіrс. 25).
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням КВ ЦИВ (HF DSC) від іншої суднової станції на частоті 8 414,5 кГц. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Прослухати в режимі радіотелефонії і радіотелексе частоту 8 414,5 кГц протягом 15 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії частоту 8 291,0 кГц (в радіотелексі частоту 8 376,5 кГц) протягом 5 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії і радіотелексе частоту 8 414,5 кГц протягом 5 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії частоту 8 291,0 кГц (в радіотелексі частоту 8 376,5 кГц) протягом 15 хвилин.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням HF DSC від іншої суднової станції на частоті 8 414,5 кГц. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Прослухати в режимі радіотелефонії і радіотелексе частоту 8 414,5 кГц протягом 15 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії частоту 8 291,0 кГц (в радіотелексі частоту 8 376,5 кГц) протягом 5 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії і радіотелексе частоту 8 414,5 кГц протягом 5 хвилин.
Прослухати в режимі радіотелефонії частоту 8 291,0 кГц (в радіотелексі частоту 8 376,5 кГц) протягом 15 хвилин.
Принять ответ
На вашому судні отримано сигнал тривожу разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Є підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Ведється аварійний радіообмін на 16 каналі VHF. Капітан вашого судна не вважає можливим брати участь в наданні допомоги. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ.
Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 16 каналі VHF. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
Виберіть правильний формат виклику безпеки в радіотелефонії (Судно MV BASTRA, call sign UTPO, MMSI 272456705):
SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UPTO 272456705.
SECURITE SECURITE SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA 272456705.
SECURITE All stations this is Mv BASTRA UPTO.
Принять ответ
Виберіть правильний формат виклику терміновости в радіотелефонії (Судно MV BASTRA, call sign UTPO, MMSI 272456705):
PAN PAN PAN PAN PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA 272456705.
PAN PAN PAN PAN PAN PAN All stations this is Mv BASTRA UTPO.
PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням MF DSC від іншої суднової станції. Вкажіть, які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Прослухати частоту 2 182 кГц протягом 15 хвилин.
Прослухати частоту 2 182 кГц протягом 5 хвилин.
Прослухати частоту 2 187,5 кГц протягом 5 хвилин.
Прослухати частоту 2 187,5 кГц протягом 15 хвилин.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням MF DSC від іншої суднової станції. Чи можна операторові ГМЗЛБ підтвердити прийом цього сигналу обладнанням MF DSC і таким чином перервати передачу сигналу тривоги?
Ні. Підтвердження сигналу тривоги апаратурою DSC в VHF/MF діапазонах заборонено (IMO Comsar Сіrс. 25).
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу від Вас.
Так. Тільки після консультації з RCC або береговою станцією, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу від Вас.
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DІSC не підтверджений береговою станцією, але ведеться аварійний радіообмін на частоті 2 182 кГц і триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу від Вас.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. До якого рівня пріоритету передачі відноситься повідомлення?
Терміновість.
Лихо.
Безпека.
Звичайне повідомлення.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. З якого об’єкта йде передача повідомлення?
Судна.
Рятувального бота.
Берегової радіостанції.
Літака.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. На якому обладнанні буде показана позиція судна?
На екрані радіолокаційної станції (РЛС).
На екрані VHF DSC модему.
На екрані супутникової системи навігації GLONASS.
На екрані супутникової системи навігації GPS.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Назвіть позивний сигнал судна:
SGHIM.
SCHIM.
GHIM.
SGHEM.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Хто передає повідомлення?
Керівник пошуково-рятувальної операції.
Рятувально-координаційний центр RCC.
Капітан судна.
Координатор на місці лиха.
Принять ответ
Із наступних варіантів відповідей виберіть зв’язок, який відноситься до терміновості і безпеки:
Передача повідомлень про лихо.
Передача викликів в разі лиха.
Навігаційні та метеорологічні попередження, а також термінові повідомлення.
Передача сигналів тривоги в разі лиха.
Принять ответ
В якому довідку службових публікацій міститься інформація про роботу берегових станцій?
ITU – List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations.
ITU – List VI – List of International Monitoring Stations.
ITU – List VII – List of Stations in the Space Radio communication Services and in the Radio Astronomy Service.
ITU – List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments.
Принять ответ
Виберіть службові публікації, що видаються Генеральним секретарем ITU:
Всі перераховані публікації.
ITU – List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (Список V. Список суднових станцій та Ідентифікаторів Морської Рухомої Служби).
Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Керівництво з радіозв’язку морської рухомої і морської рухомої супутникової служби).
ITU – List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations (Список IV. Список берегових станцій і Станцій Спеціальних Служб).
Принять ответ
Дайте визначення виду зв’язку передача даних (Data):
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати дані у вигляді сигналів засобами радіозв’язку, як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати інформацію у вигляді формалізованих повідомлень.
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати нерухомі зображення за допомогою радіохвиль.
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати голосові повідомлення за допомогою радіохвиль.
Принять ответ
Дайте визначення радіотелефони (R/T):
Вид зв’язку, що використовує автоматичну телеграфну апаратуру.
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати нерухомі зображення за допомогою радіохвиль.
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати голосові повідомлення за допомогою радіохвиль.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати інформацію у вигляді формалізованих повідомлень.
Принять ответ
Дайте визначення терміна “Ліцензія” відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Дозвіл на встановлення та експлуатацію передавальної станції.
Документ-дозвіл, що видається капітаном порту від імені уряду країни на експлуатацію всього радіообладнання суднової станції.
Дозвіл на встановлення та експлуатацію приймальної станції.
Дозвіл на експлуатацію всього електро-радіонавігаційного обладнання суднової станції.
Принять ответ
Дайте визначення терміна “Регламент радіозв’язку”:
Це документ, що є додатком або розглядається як додаток до найостаннішої чинної в будь-який час Міжнародної конвенції електрозв’язку.
Це документ, що є додатком або розглядається як додаток до найостаннішої чинної Міжнародної конвенції з радіозв’язку.
Це документ, що є додатком або розглядається як додаток до найостаннішої чинної Міжнародної конвенції з пошуку і рятування на морі.
Це документ, що є додатком або розглядається як додаток до найостаннішої чинної Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі.
Принять ответ
Дайте визначення терміну берегова земна станція відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Сухопутна станція морської рухомої служби.
Рухома земна станція морської рухомої супутникової служби, що встановлена на борту морського судна.
Рухома станція морської рухомої служби, що не є станцією рятувального засобу та встановлена на борту судна, що не закріплене постійно на одному місці.
Земна станція морської рухомої супутникової служби, розташована в певному фіксованому пункті на березі.
Принять ответ
Дайте визначення терміну берегова станція відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Сухопутна станція морської рухомої служби.
Рухома земна станція морської рухомої супутникової служби, що встановлена на борту морського судна.
Рухома станція морської рухомої служби, що не є станцією рятувального засобу та встановлена на борту судна, що не закріплене постійно на одному місці.
Земна станція морської рухомої супутникової служби, розташована в певному фіксованому пункті на березі.
Принять ответ
Дайте визначення терміну електрозв’язок відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Будь-який радіо зв’язок, під час якого використовується одна або кілька космічних станцій.
Будь-який радіозв’язок, під час якого використовується один або кілька відображаючих супутників.
Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду провідною, радіооптичною чи іншими електромагнітними системами.
Електрозв’язок, що здійснюється за допомогою радіохвиль.
Принять ответ
Дайте визначення терміну земна станція відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Cтанція, розташована або на поверхні Землі, або в основній частині атмосфери Землі, і призначена для зв’язку з однією або декількома подібними їй станціями за допомогою одного або декількох відображаючих супутників.
Станція, що здійснює наземний зв’язок.
Рухома станція морської рухомої служби, призначена виключно для рятувальних цілей і встановлена на рятувальній шлюпці, рятувальному плоту або іншому рятувальному засобі.
Будь-яка з перерахованих відповідей вірна.
Принять ответ
Дальність дії якого передавача зображена на рисунку?
VHF.
MF.
MF/HF.
INMARSAT.
Принять ответ
Дальність дії якого передавача зображена на рисунку?
VHF.
MF.
MF/HF.
INMARSAT.
Принять ответ
Для якого обладнання ГМЗЛБ справедливий алгоритм послідовності дій судів при прийомі сигналу тривоги в разі лиха, наведений на рисунку?
VHF/MF/HF DSC.
HF DSC.
MF/DSC.
VHF DSC/MF DSC.
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент MSI повідомлення, отриманого приймачем EGC супутникової станції INMARSAT-C. Яке це повідомлення?
Typical Distress Relay message.
Typical Urgent message.
Typical Safety message.
Typical Distress message.
Принять ответ
Ви натиснули та утримуєте кнопку Distress впродовж 5 секунд. Що відбуватиметься далі:
Буде переданий в ефір сигнал тривоги у випадку лиха УКХ ЦВВ (VHF/DSC).
Буде переданий в ефір виклик лиха СХ (MF).
Буде переданий в ефір сигнал тривоги у випадку лиха СХ ЦВВ (MF/DSC).
Буде переданий в ефір виклик лиха УКХ (VHF).
Принять ответ
В якому випадку станція, відповідальна за передачу оповіщення терміновості DSC або виклику і повідомлення терміновості, повинна анулювати його?
Якщо сповіщення терміновості DSC або виклик і повідомлення терміновості були передані більше трьох разів через проміжки часу, що не перевищують 15 хвилин.
Якщо сповіщення терміновості DSC або виклик і повідомлення терміновості були передані більш ніж одній станції і більше не вимагається вжиття заходів.
Регламент радіозв’язку не передбачає процедуру анулювання оповіщення терміновості.
якщо сповіщення терміновості DSC або виклик і повідомлення терміновості були передані більше п’яти разів через проміжки часу, що не перевищують 15 хвилин.
Принять ответ
Виберіть правильну форму виклику в радіотелефонії, якщо зв’язок між станціями вже встановлений відповідно до вимог Регламенту радіозв’язкy:
ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OVER.
ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OUT.
ODESSA RADIO ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OVER.
ODESSA RADIO ODESSA RADIO ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO AGOSTINHO NETO AGOSTINHO NETO OVER.
Принять ответ
Виберіть сигнал безпеки для радіотелефонії:
SECURITE.
PAN PAN.
MAYDAY.
PAT PAT.
Принять ответ
Виберіть сигнал терміновості для радіотелефонії:
SECURITE.
PAN PAN.
MAYDAY.
PAT PAT.
Принять ответ
Дайте визначення терміна “наземний радіозв’язок” відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Будь-який радіозв’язок, за винятком космічного радіозв’язку.
Електрозв’язок, що здійснюється за допомогою радіохвиль.
Будь-який радіозв’язок, при якому використовується одна або кілька космічних станцій або один або кілька відображаючих супутників.
Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по дротовій, радіооптичній чи інших електромагнітних системах.
Принять ответ
Для яких цілей повинен використовуватися 70 канал VHF відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку?
Для цифрового вибірного виклику DSC в разі лиха, терміновості і безпеки, а також для звичайних викликів DSC.
Для цифрового вибірного виклику DSC в разі лиха, терміновості і безпеки.
Виключно для цифрового вибірного виклику DSC в разі лиха.
Виключно для звичайних викликів DSC.
Принять ответ
За яким часом повинні здійснюватися всі записи в журналі радіослужби?
За часом нульового меридіана (GMT).
Місцевим часом.
Зональним часом.
Всесвітнім координованим часом (UTC).
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент радіотелексного обміну. Між якими станціями ведеться обмін?
Між судновою станцією і береговою станцією.
Між судновою станцією і береговим телексним абонентом.
Між береговою станцією і береговим телексyим абонентом.
Між двома судновими станціями.
Принять ответ
На яких частотах і каналах суднові станції повинні вести безперервне автоматичне спостереження, перебуваючи в морі?
На 70 каналі VHF DSC, частотах 2 107,5 кГц і 0 414,5 кГц.
На 70 каналі VHF DSC, частотах 2 107,5 кГц і 8 414,5 кГц, а також, в залежності від часу доби i географічного положення судна, на одній з частот: 4 207,5 кГц, 6 312 кГц, 12 577 кГц або 16 804,5 кГц в режимі DSC.
На 16 каналі VHF DSC, частоті 2 182,0 кГц в режимі DSC, частотах 4 125,5 кГц і 6 414,5 кГц, а також, в залежності від часу доби і географічного положення судна, на одній з частот: 4 207,5 кГц, 6 312 кГц, 12 577 кГц або 16 804,5 кГц в режимі DSC.
На 16 каналі VHF DSC і частотах 2 187,5 кГц і 8 414,5 кГц, з також, в залежності від часу доби і географічного положення судна, на одній з частот: 4 207,5 кГц, 6 312 кГц, 12 577 кГц або 16 804,5 кГц в режимі DSC.
Принять ответ
3 якою метою світове співтовариство розробило спеціальну процедуру за розрахунками за послуги морського зв’язку?
Вирішити проблему взаємних розрахунків між береговими та береговими радіостанціями за передані і прийняті радіограми, надання телефонних каналів і т. п.
Вирішити проблему взаємних розрахунків між службою наземного зв’язку та службою супутникового зв’язку за передані і прийняті радіограми, надання телефонних каналів і т. п.
Вирішити проблему взаємних розрахунків між судновими i береговими радіостанціями за передані і прийняті радіограми, надання телефонних каналів і т. п.
Вирішити проблему взаємних розрахунків між судновими i судновими радіостанціями за передані і прийняті радіограми, надання телефонних каналів і т. п.
Принять ответ
Що означає термін AAIC в питаннях розрахунку за послуги зв’язку?
Accounting Authority Identification Code.
Accounting Author Identification Code.
Accounting Amulet Identification Code.
Accounting Abduct Identification Code.
Принять ответ
Що означає термін SDR в питаннях розрахунку за послуги зв’язку?
Special Drawing Right.
Special Drinking Right.
Special Dunking Right.
Special Drafting Right.
Принять ответ
Яке співвідношення становить між Gold Franc i SDR?
1 SDR = 3,061 g. f.
1 SDR = 2,061 g. f.
1 SDR = 5,061 g. f.
1 SDR = 1,061 g. f.
Принять ответ
Які спеціальні валютні номінали були введені світовим морським співтовариством для вирішення проблеми взаємних розрахунків між судновими і береговими радіостанціями за передані і прийняті радіограми, надання телефонних каналів і т. п.?
Gold Franc and SDR.
Gold Franc and USD.
SDR and USD.
USD.
Принять ответ
В якому місці судна повинен встановлюватися аварійний радіобуй?
В якому нормативному документі визначено які судна і які їхні рятувальні засоби повинні бути забезпечені радіоустаткуванням?
У місці, що забезпечує його вільне відділення і спливання в разі затоплення судна.
У середині аварійних рятувальних засобів.
На ходовому містку недалеко від місця знаходження органу керування судном в межах видимості вахтового помічника капітана.
У місці, захищеному від тривалого впливу морського середовища і сонячних променів.
Принять ответ
Виконання яких функціональних вимог ГМЗЛБ (GMDSS) необхідно забезпечити на кожному судні, що знаходиться в морі?
Всі видповіди правильні.
Передача і прийом повідомлень “місток-місток”.
Передача і прийом інформації щодо безпеки на морі.
Передача і прийом радіоповідомлень загального призначення на берегові системи радіозв’язку, чи мережі зв’язку або від них.
Принять ответ
Виконання яких функціональних вимог ГМЗЛБ (GMDSS) необхідно забезпечити на кожному судні що знаходиться на морі?
Всі видповіди правильні.
Передача і прийом ІБМ, повідомлень загального призначення, повідомлень “місток-мiсток”.
Передача і прийом сповіщень для координації пошуку і рятування. Передача і прийом сповіщень на місці лиха. Прийом сигналів для визначення місцезнаходження.
Передача і прийом сповіщень про лихо в напрямку “судно-берег”, “берег-судно”, “судно-судно”.
Принять ответ
Морський район А4 це:
Район, за межами морських районів A1, А2 і АЗ.
Район в межах зони дії геостаціонарних супутників INMARSAT (приблизно між 70° північної широти і 70° південної широти).
Район, за винятком морського району А1, в межах зони дії берегової MF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (близько 100 миль).
Район в межах зони дії берегової VHF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (20-30 миль).
Принять ответ
На кожному судні, що знаходиться в морі, відповідно до вимог SOLAS-74 має бутті забезпечено виконання певної кількості функціональних вимог до обладнання GMDSS. Скільки цих вимог?
9.
8.
7.
6.
Принять ответ
Назвіть вимоги МК СОЛАС-74 (SOLAS-74) щодо залежності резервного джерела або джерел енергії від головної рухової установки і від суднової електричної системи:
Вони повинні бути незалежні від головної рухової установки і від суднової електричної системи.
Вони повинні бути незалежні від головної рухової установки, але залежні від суднової електричної системи.
Вони повинні бути залежні і від головної рухової установки ї від суднової електричної системи.
Вони завжди залежні від головної рухової установки, але незалежні від суднової електричної системи.
Принять ответ
Персонал суднових і суднових земних станцій, що виконують рейси за межами зони дії берегових станцій УКХ ЦБВ (VHF DSC) діапазону, повинен складатися з:
Власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (GMDSS) першого або другого класу чи власника загального диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Власника загального диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS) або власника обмеженого диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Як мінімум власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (GMDSS) першого класу.
Як мінімум власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (GMDSS) другого класу.
Принять ответ
Ваше судно не тоне і не буде залишене. Оберіть правильну послідовність першочергових ДІЙ відповідно до вимог КМАМПР (IAMSAR).
Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPERB). Передати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB). Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Передати сигнал тривоги у випадку лиха.
Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPERB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB).
Передати сигнал тривоги у випадку лиха. Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB).
Принять ответ
Для яких цілей застосовуються сигнали самонаведення під час координації операцій із пошуку і рятування?
Для того, щоб РКЦ (RCC) мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Будь-який із перерахованих варіантів відповідей.
Для того, щоб пошукові об’єкти мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Для того, щоб берегові станції мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Є підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Капітан Вашого судна УХВАЛИВ РІШЕННЯ про участь в наданні допомоги. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу по радіотелефону на 70 каналі VHF, інформувати берегову станцію і / або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Не робити ніяких підтверджень, інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу по радіотелефону на 16 каналі УНГ інформувати берегову станцію і/або ЯСС. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На кого покладається керівництво зв’язком на місці дії?
На особу, яка координує операції з пошуку і порятунку.
На берегову станцію, що керує обміном у разі лиха.
На оператора суднової станції, яка зазнала аварії.
На капітана судна, що зазнало аварії.
Принять ответ
На якій частоті має передаватися DSC підтвердження сигналу тривоги в разі лиха?
Підтвердження повинно передаватися на тій же частоті, на якій був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Відповідно до національних вимог підтвердження сигналу тривоги в разі лиха DSC заборонено.
Підтвердження повинно передаватися на відповідній DSC частоті лиха в тому ж частотному діапазоні, в якому був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Підтвердження повинно передаватися на відповідній радіотелефонний частоті лиха в тому ж частотному діапазоні, в якому був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Принять ответ
Що включає в себе зв’язок, що відноситься до терміновості і безпеки?
Всі перераховани варіанти відповідей вірні.
Зв’язок, що забезпечує проведення пошуково-рятувальної операції.
Інші повідомлення, що стосуються терміновості і безпеки.
Повідомлення, пов’язані з навігацією, рухом і потребами судів, а також повідомлення про спостереження за погодою, призначені для офіційної метеорологічної служби.
Принять ответ
Що називається зв’язком на місці дії?
Зв’язок між рухомим об’єктом, що зазнав лиха, особою, що координує операції з пошуку і рятування і береговою станцією, яка керує обміном у разі лиха.
Зв’язок між рухомим об’єктом, що зазнав лиха, і береговою станцією, яка керує обміном у разі лиха.
Зв’язок к між рухомим об’єктом, що зазнав лиха, рухомими об’єктами, що надають допомогу, і береговою станцією, яка керує обміном у разі лиха.
Зв’язок між рухомим об’єктом, що зазнав лиха, і рухомими об’єктами, що надають допомогу, а також між рухомими об’єктами і особою, що координує операції з пошуку з рятування.
Принять ответ
Що повинні зробити суднові станції після прийому сигналу тривоги в разі лиха DSC від іншого судна?
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC на 70 каналі VHF встановити чергування на 16 каналі VHF і підтвердити прийом виклику по радіотелефону.
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC і встановити чергування на відповідній радіотелефонний частоті обміну у випадках лиха і безпеки.
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC на 70 каналі VHF і встановити чергування на 16 каналі VHF.
Установити чергування на відповідній радіотелефонний частоті обміну у випадках лиха і безпеки і підтвердити прийом виклику по радіотелефону.
Принять ответ
Для яких процедур справедливий наведений на рисунку алгоритм послідовності дій?
Процедура скасування ненавмисної (помилкової) подачі сигналу лиха.
Порядок використання апаратури ГМЗЛБ при покиданні судна).
Порядок використання апаратури ГМЗЛБ при прийомі сигналу тривоги в разі лиха різними видами апаратури.
Процедура передачі сигналу тривоги в разі лиха різними видами апаратури.
Принять ответ
Що повинна зробити станція, що передала ненавмисний (помилковий) сигналу випадку лиха?
Анулювати передачу.
Повторити передачу цього сигналу.
Доповісти про цей випадок судновласнику.
Доповісти про цей випадок представнику державного прапора.
Принять ответ
Як мають анулюватися ненавмисні (помилкові) передачі DSC, що стосуються лиха?
Мають анулюватися DSC на тій же частоті лиха і безпеки на якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Всі відповіді правильні.
Мають анулюватися DSC на відповідній частоті лиха і безпеки в тій же смузі, в я ній була здійснена передача, що стосується лиха.
Мають анулюватися усно на відповідній частоті лиха і безпеки в тій же смузі, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Принять ответ
Як повинні анулюватися ненавмисні (помилкові) передачі ЦВВ (DSC), що стосуються лиха?
Повинні анулюватися ЦВВ (DSC) на тій самій частоті лиха і безпеки, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Повинні анулюватися усно на відповідній частоті лиха і безпеки в тій самій смузі, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Всі відповіді правильні.
Повинні анулюватися ЦВВ (DSC) усно не відповідній частоті лиха і безпеки в тій самій смузі, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Принять ответ
Яких заходів необхідно вжити в випадку, коли на вашому судні ненавмисно (помилково) спрацював аварійний радіобуй (АРБ (EPIRB)?
Необхідно зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB) і голосом анулювати передачу радіотелефоном не відповідній частоті.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB), повідомити про це судновласника і чекати інструкцій від відповідного РКЦ (ВСС).
Негайно вимкнути АРБ (ЕРІRВ) та зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Принять ответ
Яку інформацію автоматично передають обладнання DSC про характер лиха в разі, якщо в формат сигналу тривоги в разі лиха DSC не введений характер лиха?
Nature of distress: “undesignated”.
Nature of distress: “collision”.
Nature of distress: “distress”.
Nature of distress: “urgency”.
Принять ответ
Які дії необхідно здійснити у разі, якщо Ваше судно ненавмисно (помилково) передало сигнал тривоги у разі лиха обладнанням HF DSC на частоті 8 414,5 кГц?
Передати скасування сигналу обладнанням HF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити обладнання на радіотелефонну частоту 12 290 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням HF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити обладнання не радіотелефонну частоту 4 125 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням HF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити обладнання на радіотелефонну частоту 2 182 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням HF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити обладнання на радіотелефонну частоту 8 291 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Принять ответ
Як позначається тип звіту про шлях проходження судна в системі AMVER, який повинен бути поданий протягом декількох годин до і декількох годин після виходу з порту?
Position Report.
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
Як позначається тип звіту, який надсилається судном при зміні шляху проходження в системі AMVER?
Position Report.
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
Як позначається тип звіту, який надсилається судном при прибутті в порт в системі AMVER?
Position Report.
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
Як позначається тип звіту, який надсилається судном через 24 години після виходу з порту і потім кожні 48 годин до прибуття в порт призначення в системі AMVER?
Position Report.
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
Виберіть 2-х значний код для отримання медичної допомоги в системi INMARSAT:
38.
32.
41.
99.
Принять ответ
Дайте визначення терміну медичний транспорт відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Будь-який військовий транспортний засіб, який надає допомогу пораненим, хворим і потерпілим під час аварії судна.
Будь-який цивільний сухопутний, водний або повітряний транспортний засіб, який надає допомогу пораненим, хворим і потерпілим під час аварії судна.
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Будь-який сухопутний, водний або повітряний транспортний засіб, військовий чи цивільний, призначений виключно для медичних перевезень і такий, що надає допомогу пораненим, хворим і потерпілим під час аварії судна.
Принять ответ
З яким пріоритетом передаються оповіщення та виклики, що стосуються медичних консультацій та медичної допомоги в Морський рухомій службі?
Лихо.
Звичайний виклик.
Безпека.
Терміновість.
Принять ответ
Чи є обов’язковим використання радіозв’язку для оповіщення і розпізнавання медичного транспорту?
Ні.
Так.
Так, у випадку воєнних дій.
Так, в разі аварійних ситуацій.
Принять ответ
Яке позначення використовується для цілей оповіщення та розпізнавання медичного транспорту в апаратурі DSC?
Medical transport.
Medical ship.
Medical aircraft.
Medical boat.
Принять ответ
Оберіть правильні слова фонетичного алфавіту для позивного сигналу UMTR:
UNIFORM MIKE TANGO ROMEO.
UNIFORM MIKE TANGO ROMA.
UNITRADE MIKE TANGO ROMEO.
UNIFORM MIKE TURBO ROMEO.
Принять ответ
Якими словами вимовлятиметься позивний сигнал “LPMR”, використовуючи фонетичний алфавіт?
Lima Papa Mike Romeo.
Lima Papa Mike Roma.
Lira Pasha Mike Romeo.
Lima Papa Mine Romeo.
Принять ответ
Судно знаходиться в Морському районі А2. Після прийому сигналу тривоги в разі лиха DSC на частоті 2 187,5 кГц, Ви приймаєте виклик лиха в радіотелефонії на частоті 2 182 кГц. Яка довгота вказана в повідомленні?
089° 25.2′ W.
088° 35.2′ W.
089° 35.2′ E.
089° 35.2′ W.
Принять ответ
Ваше судно знаходиться в Морському районі А2. Після прийому сигналу тривоги в разі лиха DSC на частоті 2 187,5 кГц Ви приймаєте виклик лиха в радіотелефонії на частоті 2 182 кГц. Прослухайте повідомлення. Яка довгота вказана в повідомленні?
089° 25.2′ W.
088° 35.2′ W.
089° 35.2′ E.
089° 35.2′ W.
Принять ответ
Прослухайте текст. Про що йдеться в повідомленні?
Це формат обміну інформацією по радіотелефону.
Це формат підтвердження сигналу тривоги в разі лиха.
Це формат підтвердження ретрансляції сигналу тривоги в разі лиха.
Це формат сигналу тривоги в разі лиха.
Принять ответ
Прослухайте це повідомлення. До якого рівня пріоритету відноситься це повідомлення?
Безпека.
Лихо.
Терміновість.
Звичайне повідомлення.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Назвіть позивний сигнал судна, що терпить лихо:
CLUB.
SLUB.
M SLUB.
M CLUB.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Що означає прийнята інформація?
На робочих частотах буде переданий “трафік-лист”.
Обмін в разі лиха закінчений.
Вказівка до мовчання станціям, які завдають перешкоди обміну у разі лиха.
Дозволена обмежена робота на частотах лиха і безпеки.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Яка довгота вказана в повідомленні?
011° 05.0′ E.
011° 05.0′ W.
011° 09.0′ E.
011° 05.9′ E.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Яка широта вказана в повідомленні?
45° 11.6′ S.
55° 11.6′ S.
45° 11.5′ S.
45° 11.6′ N.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Який позивний судна вказано в повідомленні?
ERIF.
ERIP.
ARIF.
EREF.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Який характер лиха вказано в повідомленні?
Покидання судна.
Затоплення.
Втрата управління і дрейф.
Пожежа на судні.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Який характер лиха вказано в повідомленні?
Fire after explosion.
Fire.
Fire on board.
Fire after fire.
Принять ответ
Ваше судно обладнане для роботи в Морському районі А1. Вийшли з ладу головне, аварійне і резервне джерела електроенергії. Яке обладнання необхідно використати для сповіщення та забезпечення радіозв’язку у випадку лиха, терміновості та безпеки?
Будь-який із перерахованих варіантів відповідей.
Аварійний радіобуй АРБ (EPIRB), КОСПАС-САРСАТ (COSPAS-SARSAT).
Радіолокаційний відповідач РЛВ (SART).
УКХ апаратура двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів.
Принять ответ
Дайте визначення терміну берегова станція відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку:
Сухопутна станція морської рухомої служби.
Земна станція морської рухомої супутникової служби, розташована в першому фіксованому пункті на березі.
Рухома станція морської рухомої служби, встановлена на борту судна, що не закріплене постійно на одному місці, та не є станцією рятувального засобу.
Рухома земна станція морської рухомої супутникової служби, що встановлена на борту морського судна.
Принять ответ
До якої служби відносяться станції радіомаяків-покажчиків лиха відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку?
Портової служби.
Морської рухомої і морської рухомої супутникової служби.
Служби руху суден.
До всіх перелічених служб.
Принять ответ
За яким часом мають заноситися записи в журнал радіослужби?
За часом нульового меридіана (GMT).
Всесвітнім координованим часом (UTC).
Зональним часу.
Місцевим часом.
Принять ответ
Морський район А2 це:
Район в межах зони дії берегової VHF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (20-30 миль).
Район в межах зони дії геостаціонарних супутників INMARSAT (приблизно між 70° північної широти і 70° південної широти).
Район прибережного плавання на відстані 20-30 миль від берегових VHF радіостанцій.
Район, за винятком морського району А1, в межах зони дії берегової МF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (близько 100 миль).
Принять ответ
Морський район А3 це:
Район, за винятком морських районів А1 і А2, в межах зони дії геостаціонарних супутників INMARSAT (приблизно між 76° північної широти і 76° південної широти).
Район, за винятком морського району А1, в межах зони дії берегової MF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (близько 100 миль).
Район в межах зони дії берегової VHF радіостанції, що забезпечує постійну можливість оповіщення в разі лиха з використанням DSC (20-30 миль).
Район прибережного плавання на відстані 20–30 миль від берегових VHF радіостанцій.
Принять ответ
Виберіть службові публікацій, що видаються Генеральним секретарем ITU:
Всі перераховані публікації.
ITU – List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (Список V. Список суднових станцій та Ідентификаторів Морської Рухомої Служби).
Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Керівництво з радіозв’язку морської рухомої і морської рухомої супутникової служби).
ITU – List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations (Список IV. Список берегових станцій і Станцій Спеціальних Служб).
Принять ответ
Ваше судно не тоне і не буде залишене, але воно потребує негайної допомоги. Оберіть правильну послідовность першочергових дій відповідно до вимог КМАМПР (IAMSAR):
Передати сигнал тривоги у випадку лиха апаратурою VHF/MF/HF DSC або INMARSAT та організувати зв’язок з RCC та суднами, які знаходяться поблизу.
Передати оповіщення безпеки апаратурою VKF/MF/HF DSC або INMARSAT та організувати зв’язок з RCC та суднами, які знаходяться поблизу.
Передати оповіщення терміновості апаратурою VHF/MF/HF DSC або INMARSAT та організувати зв’язок з RCC та суднами, які знаходяться поблизу.
Підготувати все необхідне обладнання для передачі оповіщення терміновості апаратурою VHF/MF/HF DSC або INMARSAT для зв’язку з RCC та суднами, які знаходяться поблизу.
Принять ответ
Для яких цілей застосовуються сигнали самонаведення під час координації операцій із пошуку і рятування?
Для того, щоб пошукові об’єкти мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Для того, щоб РКЦ (RCC) мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Для того, щоб берегові станції мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Будь-який із перерахованих варіантів відповідей.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Принять ответ
З якою метою застосовуються сигнали самонаведення при координації операцій за пошуку і рятування?
Для того, щоб пошукові об’єкти мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Для того, щоб берегові станції мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Для того, щоб RCC мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC з іншої суднової станції. Є підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Капітан Вашого судна УХВАЛИВ РІШЕННЯ про участь в наданні допомоги. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу по радіотелефону на 16 каналі VHF. інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу по радіотелефону на 70 каналі VHF, Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що терпить лихо, прийом сигналу обладнанням VHF DSC Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Не робити ніяких підтверджень, інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На якій частоті має передаватися підтвердження сигналу тривоги в разі лиха DSC?
Підтвердження повинно передаватися на тій же частоті, на якій був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Відповідно до національних вимог підтвердження сигналу тривоги в разі лиха DSC заборонено.
Підтвердження повинно передаватися на відповідній DSC частоті лиха в тому ж частотному діапазоні, в якому був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Підтвердження повинно передаватися на відповідній радіотелефонній частоті лиха в тому ж частотному діапазоні, в якому був прийнятий сигнал тривоги у разі лиха DSC.
Принять ответ
Що повинні зробити суднові станції після прийому сигналу тривоги в разі лиха VHF DSC від іншого судна?
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC на 70 каналі VHF і встановити чергування на 16 каналі VHF.
Установити чергування на відповідній радіотелефонній частоті обміну у випадках лиха і безпеки і підтвердити прийом виклику по радіотелефону.
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC на 70 каналі VHF встановити чергування на 16 каналі VHF і підтвердити прийом виклику по радіотелефону.
Підтвердити прийом сигналу апаратурою DSC і встановити чергування на відповідній радіотелефонній частоті обміну у випадках лиха і безпеки.
Принять ответ
Що повинні робити всі рухомі об’єкти на місці дії після того, як визначена частота для зв’язку на місці дії?
Повинні вести безперервне прослуховування в радіотелефонії або чергування на телетайпі вузкополосної літеродрукувальної телеграфії (NBDP) на обраній частоті.
Повинні вести безперервне прослуховування супутникових каналів зв’язку.
Повинні вести безперервну зорову ходову вахту а метою спостереження за суднами, що зазнали лиха.
Повинні вести безперервне прослуховування аварійного приймача сигналів тривоги і лиха.
Принять ответ
Чи може суднова станція ретранслювати виклик в разі лиха по радіотелефону?
Відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку ретрансляція виклику в разі лиха дозволена тільки апаратурою DSC.
Суднова станція може ретранслювати виклик в разі лиха по радіотелефону за умови, що на судні вийшло з ладу обладнання DSC.
Суднова станція не може ретранслювати виклик в разі лиха по радіотелефону.
Суднова станція може ретранслювати виклик в разі лиха по радіотелефону, якщо на березі підтримується слухова вахта і може бути встановлено надійний радіотелефонний зв’язок судна з берегом.
Принять ответ
Що повинна зробити станція, що передала ненавмисний (помилковий) сигнал у випадку лиха?
Анулювати передачу.
Повторити передачу цього сигналу.
Доповісти про цей випадок судновласнику.
Доповісти про цей випадок представнику державного прапора.
Принять ответ
Яких заходів необхідно вжити в випадку, коли на вашому судні ненавмисно (помилково) спрацював аварійний радіобуй (АРБ (EPIRB))?
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB), повідомити про це судновласника і чекати інструкцій від відповідного РКЦ (RCC).
Необхідно зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно вимкнути APБ (EPIRB) і голосом анулювати передачу радіотелефоном на відповідній частоті.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB) і зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Принять ответ
Які дії необхідно здійснити у разі, якщо Ваше судно ненавмисно (помилково) передало сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC?
Передати скасування сигналу обладнанням VHF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити VHF обладнання на 16 канал і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням VHF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити VHF обладнання на 70 канал і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням VHF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити VHF обладнання на б канал і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням VHF DSC або, якщо обладнання не має такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити VHF обладнання на 13 канал і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Принять ответ
Як позначається тип зніту, який надсилається судном при прибутті в порт в системі AMVER?
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Position Report.
Принять ответ
3 яким пріоритетом передаються оповіщення та виклики, що стосуються медичних консультацій та медичної допомоги в Морській рухомій службі?
Терміновість.
Звичайний виклик.
Безпека.
Лихо.
Принять ответ
Чи є обов’язковим використання радіозв’язку для оповіщення і розпізнавання медичного транспорту?
Ні.
Так.
Так, у випадку воєнних дій.
Так, в разі аварійних ситуацій.
Принять ответ
A SART may be triggered when receiving a signal from:
3 cm/X-band radar.
10 cm/S-band radar.
MF DSC.
COSPAS-SARSAT ERIPB.
Принять ответ
The communication most affected by antenna height are:
VHF.
Satellite.
MF.
HF.
Принять ответ
The international English language Navtex frequency is:
518 kHz.
500 kHz.
198 kHz.
490 kHz.
Принять ответ
You receive an “All Stations” DSC Safety Call on Ch. 70 VHF, you should:
Listen for the call on Ch. 13.
Listen for the call & message on the channel indicated in the DSC Announcement.
Acknowledge by DSC on Ch. 70.
Acknowledge by R/T on Ch. 16.
Принять ответ
Your vessel is in GMDSS Sea Area A1, drifting ashore and you require a tow. You should initially transmit a VHF DSC:
Distress Alert.
Distress Alert Relay.
All Stations Urgency call.
All Stations Safety call.
Принять ответ
Уважно прослухайте повідомлення. До якого рівня пріоритету передачі відноситься це повідомлення?
Терміновість.
Лихо.
Звичайне повідомлення.
Безпека.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Назвіть позивний сигнал судна:
SGHIM.
SCHIM.
GHIM.
SGHEM.
Принять ответ
Виберіть правильний порядок використання EPIRB в рятувальному засобі, в разі залишення судна під час лиха:
Кинути EPIRB за борт для включення живлення. Потім підняти його на борті встановити на висоті не менше 1 метра від поверхні води.
Включити живлення EPIRB вручну або методом занурення у воду. Покласти в рятувальний засіб у включеному стані. Стежити за індикацією передачі сигналів лиха.
Включити живлення ЕРIRB вручну, або зануривши його у воду. Переконатися завдяки індикаторній лампочці, що живлення включено. Залишити EPIRB плаваючим за бортом рятувального засобу, закріпивши його фалінем за рятувальний засіб.
Включити живлення вручну. Переконатися завдяки індикаторній лампочці, що живлення включено. Залишити EPІRB на борту рятувального засобу, встановивши якомога вище.
Принять ответ
Де повинні розташовуватися радіолокаційні відповідачі SART на суднах, що оснащені рятувальними шлюпками, які спускаються вільним падінням?
На суднах, що мають, принаймні, два SART, один з них повинен бути в рятувальній шлюпці, а інший розташовуватися є безпосередній близькості від навігаційного містка так, щоб його можна було використовувати на борту і легко переносити в будь-яку з інших рятувальних шлюпок або плотів.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, по одному на кожному борту кожного пасажирського і кожного вантажного судна.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, в кожній рятувальній шлюпці, що призначена для спуску вільним падінням, повинен бути свій SART.
На суднах, що мають, принаймні, два SART, обидва повинні розташовуватися в безпосередній близькості від навігаційного містка так, щоб їх можна було використовувати на борту і легко переносити в будь-яку рятувальну шлюпку або пліт.
Принять ответ
На Вашому судні стримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Прослухати 16 канал VHF протягом 5 хвилин.
Прослухати 13 канал VHF протягом 15 хвилин.
Прослухати 13 канал VHF протягом 5 хвилин.
Прослухати 16 канал VHF протягом 15 хвилин.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Немає підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Не ведеться аварійний радіообмін. Не триває передача сигналу тривоги в разі лиха DSC судном, що потерпає лиха. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Не виконувати ніяких підтверджень. Інформувати берегову станцію і/збо RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 16 каналі VHF. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 70 каналі VHF. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Немає підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Не ведеться аварійний радіообмін. Триває передача сигналу тривоги в разі лиха DSC судном, що зазнало лиха. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ:
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Не робити ніяких підтверджень, інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу з радіотелефону на 16 каналі VHF. інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 70 каналі VHF. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На Вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Чи можна операторові ГМЗЛБ підтвердити прийом цього сигналу обладнанням УКВ ЦИВ (VHF DSC) і таким чином запобігти повторну передачу сигналу тривоги?
Ні. Підтвердження сигналу тривоги апаратурою DSC в VHF/MF діапазонах заборонено (IMO Comsar Сіrс. 25).
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією, але ведеться аварійний радіообмін на 16 каналі VHF і триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу від вас.
Так. Тільки після консультації з RC Cafio береговою станцією, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу вас.
Так. Тільки з дозволу капітана судна, в разі, якщо сигнал тривоги DSC не підтверджений береговою станцією і не ведеться аварійний радіообмін, але триває передача сигналу тривоги від того ж судна, що зазнало аварії, яке без сумніву знаходиться поблизу вас.
Принять ответ
На вашому судні отримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Є підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Ведеться аварійний радіообмін на 15 каналі VHF. Капітан вашого судна не вважає можливим брати участь в наданні допомоги. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗГЛБ.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 16 каналі VHF, Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
На вашому судні стримано сигнал тривоги у разі лиха обладнанням VHF DSC від іншої суднової станції. Немає підтвердження прийому цього сигналу від берегової станції. Ведеться аварійний радіообмін на 16 каналі VHF. Капітан вашого судна не вважає можливим брати участь в наданні допомоги. Вкажіть які дії повинен виконати оператор ГМЗЛБ.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу обладнанням VHF DSC. Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Підтвердити судну, що потерпає лиха, прийом сигналу радіотелефоном на 16 каналі VHF, Інформувати берегову станцію і/або RCC. Зробити необхідні записи в журналі і привести систему в початковий стан.
Принять ответ
Виберіть правильний формат виклику безпеки в радіотелефонії (Судно Mv В ASTRA, call sign UTPO, MMSI 272456705):
SECURITE SECURITE SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UPTO 272456705.
SECURITE All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA 272456705.
SECURITE All stations this is Mv BASTRA UPTO.
Принять ответ
Виберіть правильний формат виклику терміновості в радіотелефонії (Судно Mv BASTRA, call sign UTPO, MMSI 272456705).
PAN PAN PAN PAN PAN PAN All stations this is Mv BASTRA UTPO.
PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
PAN PAN PAN PAN PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA UTPO 272456705.
PAN PAN All stations All stations All stations this is Mv BASTRA BASTRA BASTRA 272456705.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Який рівень пріоритету означає це повідомлення?
Терміновість.
Лихо.
Безпека.
Звичайне повідомлення.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Що необхідно зробити?
Передати сигнал тривоги у разі лиха MF/HF DSC.
Передати сигнал тривоги у разі лиха MF DSC.
Передати сигнал тривоги у разі лиха VHF DSC.
Будь-яка з перерахованих дії вірна.
Принять ответ
Ви натиснули і утримуєте кнопку DISTRESS протягом 5 секунд. Що буде далі?
Буде передано в ефір виклик лиха MF.
Буде передано в ефір виклик лиха VHF.
Буде передано в ефір сигнал тривоги у разі лиха VHF/DSC.
Буде передано в ефір сигнал тривоги у разі лиха MF/DSC.
Принять ответ
Виберіть правильний порядок використання АРБ (EPIRB) в рятувальному засобі при залишенні судна у разі лиха:
Включити живлення АРБ (EPIRB) вручну або зануренням у воду. Покласти в рятувальний засіб у включеному стані. Стежити за індикацією передачі сигналів лиха.
Включити живлення вручну. Переконатися за індикатором, що живлення включено. Залишити АРБ (EPIRB) за борту рятувальному засобу, встановивши якомога вище.
Включити живлення АРБ (EPIRB) вручну, або зануривши його в воду. Переконатися за індикатором, що живлення включено. Залишити АРБ (EPIRB) плаваючим за бортом рятувальному засобу, закріпивши його фалінем за рятувальний засіб.
Кинути АРБ (EPIRB) за борт для включення живлення. Потім підняти його на борт і встановити на висоті не менше 1 метра від поверхні води.
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент MSI повідомлення, отриманого приймачем EGC супутникової станції INMARSAT-C. Яке це повідомлення?
Typical Urgent message.
Typical Distress message.
Typical Distress Relay message.
Typical Safety message.
Принять ответ
На рисунку зображений дистанційний пульт подачі сигналу тривоги в разі лиха (Bridge alarm panel). Яке обладнання ГМЗЛБ підключене до цього пульта?
VHF DSC, MF DSC, INMARSAT-C.
VHF DSC, MF/HF DSC, INMARSAT-C.
VHF DSC, INMARSAT-C, EPIRB.
VHF DSC, MF/HF DSC, EPIRB.
Принять ответ
Яким способом має вмикатися аварійний радіобуй АРБ (ERIPB) у випадку лиха?
Тільки автоматично.
Вручну та автоматично після виливання.
Тільки вручну.
Тільки дистанційно з ходового містка.
Принять ответ
В якому довіднику службових публікацій міститься інформація про роботу берегових станцій?
ITU – List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations.
ITU – List VI – List of International Monitoring Stations.
ITU – List VII – List of stations in the Space Radio communication Services and in the Radio Astronomy Service.
ITU – List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments.
Принять ответ
Виберіть службові публікації; що видаються Генеральним секретарем FTU:
ITU – List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations. (Список IV. Список берегових станцій і Станцій Спеціальних Служб).
Всі перераховані публікації.
ITU – List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service identity Assignments (Список V. Список суднових станцій та ідентифікаторів Морської Рухомої Служби).
Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Керівництво з радіозв’язку морської рухомої і морської рухомої супутникової служби).
Принять ответ
Дайте визначення виду зв’язку “Цифровий виборчий виклик” (DSC):
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати інформацію у вигляді формалізованих повідомлень.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і кодувати радіотелексні повідомлення за допомогою цифрових кодів.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати нерухомі зображення за допомогою цифрових кодів.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати голосові повідомлення за допомогою цифрових кодів.
Принять ответ
Дайте визначення радіотелефонії (R/T):
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати голосові повідомлення за допомогою радіохвиль.
Вид зв’язку, що використовує автоматичну телеграфну апаратуру.
Вид зв’язку, який дозволяє радіостанції передавати нерухомі зображення за допомогою радіохвиль.
Вид зв’язку, що використовує цифрові коди, який дозволяє радіостанції встановлювати зв’язок з іншою станцією або групою станцій і передавати інформацію у вигляді формалізованих повідомлєнь.
Принять ответ
Ваше судно тоне і буде залишене. Оберіть правильну послідовність першочегових дій відповідно до вимог КМАМПР (IAMSAR):
Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPERB). Передати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB). Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Передати сигнал тривоги у випадку лиха.
Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPERB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB).
Передати сигнал тривоги у випадку лиха. Пересісти в рятувальні засоби з УКХ (VHF) апаратурою двостороннього радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів, РЛВ (SART) і, якщо можливо, АРБ (EPIRB). Негайно ввімкнути РЛВ (SART) і АРБ (EPIRB).
Принять ответ
Дайте визначення вислову багаточастотна спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC:
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка може передаватися у вигляді до шести послідовних передач, розосереджених максимум по шістьох різних частотах лиха.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка може передаватися у вигляді до трьох послідовних передач, розосереджених максимум по трьох різних частотах лиха.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка може передаватися у вигляді до двох послідовних передач, розосереджених максимум по двох різних частотах лиха.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка може передаватися у вигляді до чотирьох послідовних передач, розосереджених максимум по чотирьох різних частотах лиха.
Принять ответ
Дайте визначення вислову одночастотна спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC:
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка повинна здійснюватися як п’ять послідовних передач на одній частоті.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка повинна здійснюватися як п’ять послідовних передач на різних частотах.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка повинна здійснюватися як одна передача на конкретній частоті.
Це спроба передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC, яка повинна здійснюватися як одна передача на двох частотах.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Принять ответ
3 якою метою застосовуються сигнали самонаведення при координації операцій з пошуку і рятування?
Для того, щоб пошукові об’єкти мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Для того, щоб берегові станції мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Будь-який з перерахованих варіант в відповідей вірний.
Для того, щоб RCC мали сигнал, за допомогою якого можна визначити пеленг на передавальні станції.
Принять ответ
Для яких процедур справедливий наведений на рисунку алгоритм ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ (RE1/RE2)?
Процедура скасування ненавмисної (помилкової) подачі сигналу лиха.
Порядок використання апаратури ГМЗЛБ при прийомі сигналу тривоги в разі лиха різними видами апаратури.
Порядок використання апаратури ГМЗЛБ при покиданні судна.
Процедура передачі сигналу тривоги в разі лиха різними видами апаратури.
Принять ответ
Як мають анулюватися ненавмисні (помилкові) передачі ЦВВ (DSC), що стосуються лиха?
Повинні анулюватися усно не відповідній частоті лиха і безпеки в тій самій смузі, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Всі відповіді правильні.
Повинні анулюватися ЦВВ (DSC) на тій самій частоті лиха і безпеки, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Повинні анулюватися ЦВВ (DSC) усно на відповідній частоті лиха і безпеки в тій самій смузі, в якій була здійснена передача, що стосується лиха.
Принять ответ
Яких заходів необхідно вжити в випадку, коли на вашому судні ненавмисно (помилково) спрацював аварійний радіобуй АРБ (EPIRB)?
Необхідно зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB), повідомити про це судновласника і чекати інструкцій від відповідного РКЦ (RCC).
Необхідно зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB) і голосом анулювати передачу радіотелефоном на відповідній частоті.
Принять ответ
Які дії необхідно здійснити у разі, якщо Ваше судно ненавмисно (помилково) передало сигнал тривоги у разі лиха обладнанням INMARSAT-C, mini-C, Fleet?
Перезавантажити обладнання. Передати повідомлення а пріоритетом “Distress” про анулювання цього сигналу на відповідний RCC через ту ж саму берегову земну станцію, через яку був переданий випадковий сигнал.
Натиснути кнопку“Distress” протягом 5 сек, зв’язатися з найближчим RCC через ту ж саму берегову земну станцію, через яку був переданий випадковий сигнал, і анулювати його.
Негайно вимкнути обладнання INMARSAT, доповісти про це судновласнику і чекати інструкцій з відповідного RCC.
Негайно вимкнути обладнання INMARSAT, доповісти про це представнику держави прапора і чекати інструкцій з відповідного RCC.
Принять ответ
Які дії необхідно здійснити у разі, якщо Ваше судно ненавмисно (помилково) передало сигнал тривоги у разі лиха обладнанням MF DSC?
Передати скасування сигналу обладнанням MF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити MF обладнання на радіотелефонну частоту 2 182 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням MF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити MF обладнання на радіотелефонну частоту 12 290 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
передати скасування сигналу обладнанням MF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити MF обладнання на радіотелефонну частоту 8 291 кГц і голосом анулювати передачу по радіотелефону.
Передати скасування сигналу обладнанням MF DSC або, якщо обладнання немає такої функції, перезавантажити обладнання. Встановити MF обладнання на радіотелефонну частоту 4125 кГц і голосом, анулювати передачу по радіотелефону.
Принять ответ
Як позначається тип звіту про шлях проходження судна в системі AMVER, який повинен бути поданий протягом декількох годин до і декількох годин після виходу з порту?
Sailing Plan.
Position Report.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
You are in Sea Area A2 and require medical advice from Humber Coastguard. You should initially transmit an MF DSC:
Urgency Call addressed to Humber Coastguard’s MMSI.
Safety Call to All Stations.
Routine Call to All Stations.
Distress Alert addressed to Humber Coastguard’s MMSI.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Назвіть позивний сигнал судна, що терпить лихо:
SLUB.
M SLUB.
M CLUB.
CLUB.
Принять ответ
Виконання яких функціональних вимог ГМЗЛБ (GMDSS) необхідно забезпечити на кожному судні, що знаходиться в морі?
Всі відповіді правильні.
Передача і прийом повідомлень “місток-місток”.
Передача і прийом інформації щодо безпеки на морі.
Передача і прийом радіоповідомлень загального призначення на берегові системи радіозв’язку чи мережі зв’язку або від них.
Принять ответ
За яким часом повинні здійснюватися всі записи в журналі радіослужби?
За часом нульового меридіана (GMT).
Місцевим часом.
Зональним часом.
Всесвітнім координованим часом (UTC).
Принять ответ
Персонал суднових і суднових земних станцій, що виконують рейси в межах зони дії берегових станцій УКХ ЦВВ (VHF DSC) діапазону, повинен складатися з:
Власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (GMDSS) першого або другого класу чи власника загального диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS), чи власника обмеженого диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Як мінімум власника загального диплома оператора ГМСЗЛ (GMDSS).
Як мінімум власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (ГМСЗЛ) другого класу.
Як мінімум власника диплома радіоелектроніка ГМСЗЛ (ГМСЗЛ) першого класу.
Принять ответ
Скільки комплектів VHF апаратури двостороннього радіотелефонного зв’язку має бути передбачено на кожному вантажному судні валовою місткістю 300 рег. т. і більше, але менше 500 рег. т.?
2 комплекти VHF.
3 комплекти VHF.
4 комплекти VHF.
1 комплект VHF.
Принять ответ
На якому рисунку показана індикація роботи радіолокаційного відповідача (SART) на борту судна?
На жодному з малюнків.
Малюнок 3.
Малюнок 2.
Малюнок 1.
Принять ответ
На рисунку зображений фрагмент MSI повідомлення, отриманого приймачем EGC супутникової станції INMARSAT-C. Яке це повідомлення?
Typical Distress Relay message.
Typical Urgent message.
Typical Safety message.
Typical Distress message.
Принять ответ
Яке обладнання використовується для передачі сигналів місцезнаходження для координації операцій з пошуку та рятування?
ЕРІRB 406 МГц І VHF DSC.
ЕРІRB 406 МГц і SART.
EPIRB 406 МГц і VHF апаратура двосторонньої радіотелефонного зв’язку рятувальних засобів.
VHF DSC i SART.
Принять ответ
Скільки за часом резервне джерело живлення повинно забезпечувати живлення радіоустановок, що забезпечують радіозв’язок у разі лиха, при виході з ладу головного і аварійного суднових джерел електроенергії?
Протягом однієї години на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 12 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 24 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Протягом 6 годин на суднах, що мають аварійне джерело електроенергії.
Принять ответ
Які дії повинні вжити суднові станції, якщо в формат передачі сигналу тривоги в разі лиха DSC не вводяться автоматично позиція і час судновою навігаційною апаратурою?
Вводити вручну позицію судна і час.
Досить вводити вручну тільки позицію судна.
Досить вводити вручну тільки час.
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Принять ответ
Скільки часу не повинна перевищувати пайка напівпровідникових елементів?
10 секунд.
5 секунд.
3 секунди.
15 секунд.
Принять ответ
Чи можна проводити заміну компонентів електронних схем при включеному живленні?
10 секунд.
5 секунд.
3 секунди.
15 секунд.
Принять ответ
Що використовується для зняття статичного електричного заряду під час ремонту електронних схем?
Шина заземлення.
Диєлектрічна паличка.
Заземлюючий браслет.
Будь-яке з перерахованих.
Принять ответ
Який номінал повинен мати резистор для з’єднання заземлюючого браслета з шиною заземлення?
1-10 мОм.
1-10 кОм.
1-10 Ом.
Більше 10 Ом.
Принять ответ
Який паяльник необхідно використовувати при монтажі апаратури з польовими транзисторами і мікросхемами?
12-36 вольт.
110-220 вольт.
127-220 вольт.
110-380 вольт.
Принять ответ
Виберіть правильну форму виклику в радіотелефонії:
ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OVER.
ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OUT.
ODESSA RADIO ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO OVER.
ODESSA RADIO ODESSA RADIO ODESSA RADIO THIS IS MV AGOSTINHO NETO AGOSTINHO NETO AGOSTINHO NETO OVER.
Принять ответ
До чиїх обов’язків належить вибір або надання частот для зв’язку на місці події?
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків капітана судна, що зазнає лиха.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків берегової станції, що керує обміном по лиху.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків особи, яка здійснює координацію операцій із пошуку та рятування.
Вибір або надання частот для зв’язку на місці події належить до обов’язків оператора суднової станції, що зазнає лиха.
Принять ответ
Яких заходів необхідно вжити в випадку, коли на вашому судні ненавмисно (помилково) спрацював аварійний радїобуй АРБ (EPIRB)?
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB), повідомити про це судновласника і чекати інструкцій від відповідного РКЦ (RCC).
Необхідно зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Негайно вимкнути APБ (EPIRB) і голосом анулювати передачу радіотелефоном на відповідній частоті.
Негайно вимкнути АРБ (EPIRB) і зв’язатися з найближчою береговою станцією або відповідним РКЦ (RCC) і анулювати сигнал тривоги у випадку лиха.
Принять ответ
Як позначається тип звіту, який надсилається судном при зміні шляху проходження в системі AMVER?
Position Report.
Sailing Plan.
Arrival Report.
Deviation Report.
Принять ответ
Прослухайте повідомлення. Назвіть позивний сигнал судна, що терпить лихо:
CLUB.
SLUB.
M SLUB.
M CLUB.
Принять ответ
Якими способами повинна забезпечуватися працездатність суднового радіообладнання ГМЗЛБ на суднах, що здійснюють рейси в морських районах А1 і А2?
Будь-який з перерахованих варіантів відповідей вірний.
Дублювання обладнання.
Берегове технічне обслуговування і ремонт.
Кваліфіковане технічне обслуговування і ремонт в морі.
Принять ответ
Назвіть несправності, які можуть бути виявлені без вимірювальних приладів:
Поганий контакт у з’єднаннях.
Відсутність напруги джерела живлення.
Дефект діодів і транзисторів.
Дефект внутрішнього монтажу і проводки.
Принять ответ
Назвіть несправності, які можуть бути виявлені за допомогою тестера:
Зниження вихідної потужності передавача.
Відсутність напруги джерела живлення.
Зменшення глибини модуляції передавача.
Зниження чутливості приймача.
Принять ответ
Чи можна проводити заміну модулів електрорадіотехнічних приборів при включеному живленні?
Можна за умови надійного заземлення прибора.
Ні.
Можна за умови надійного заземлення модулю прибора.
Можна за умови наявності заземлюючого браслета.
Принять ответ
В яких районах застосовуються МППЗС-72?
У відкритому морі.
В територіальних та внутрішніх водах, що мають природний або штучний вихід у відкрите море.
У районах, встановлених прибережною державою.
У відкритих морях і з’єднаних з ними водах, в яких можуть плавати морські судна.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Дивись попередження на мапі.
Район підвищеної обережності плавання, заборонені зони.
Район, якого слід уникати через можливу посадки на мілину.
Район, якого слід уникати через небезпеку пошкодити плавучий засіб навігаційного обладнання.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Рекомендований напрямок руху суден.
Встановлений напрямок руху суден.
Односторонній глибоководний шлях.
Покажчик сторін фарватеру за системою МАМС.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Затонуле судно з невідомою глибиною над ним, небезпечне для судноплавства.
Затонуле судно з недостовірною глибиною над ним, небезпечне для судноплавства.
Затонуле судно з відомою глибиною над ним, небезпечне для судноплавства.
Затонуле судно з глибиною тралення гідрографічним тралом.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Підводні перешкоди.
Рибальська пастка.
Район, небезпечний для судноплавства.
Артезіанський джерело на дні моря.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Рекомендований напрямок руху суден.
Встановлений напрямок руху суден.
Односторонній глибоководний шлях.
Покажчик сторін фарватеру за системою МАМС.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Риболовецькі мережі та закони.
Рибна гавань.
Черепашкова банка.
Район стоянки риболовецьких суден.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Полузатонуле судно, яке не є небезпечним для судноплавства.
Затонуле судно з невідомою глибиною над ним, небезпечне для судноплавства.
Затонуле судно з глибиною 18 м над ним, небезпечне для судноплавства.
Затонуле судно, безпечне для судноплавства.
Принять ответ
Де можна знайти значення девіації?
У таблиці девіації.
На карті.
В астрономічному альманасі.
У мореплавних таблицях.
Принять ответ
Де можна знайти значення магнітного схилення?
У таблиці девіації.
На карті.
В астрономічному альманасі.
У мореплавних таблицях.
Принять ответ
Коли на екваторі день доривнює ночі?
Завжди.
22 грудня.
22 червня.
23 березня і 21 вересня.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Район підвищеної обережності плавання.
Район, якого слід уникати через можливу посадки на мілину.
Район, якого слід уникати через небезпеку пошкодити плавучий засіб навігаційного обладнання.
Дивись попередження на малі.
Принять ответ
Яка з перерахованих нижче ознак є умовою, при якій може виникнути необхідність відступити від МППЗС-72?
Безпосередня небезпека.
Повна відсутність видимості.
Відсутність навколо інших судів.
Район, рідко відвідуваний судами.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Рибальське судно, мережі зачепилися за перешкоду.
Судно, зайняте траленням, мінімальною довжиною понад 50 м, йде на нас.
Лоцманське судно довжиною менше 50 м, йде на нас.
Судно на повітряній подушці довжиною менше 50 м, йде на нас.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно з механічним двигуном, зайняте буксируванням, йде від нас.
Судно, зайняте прийомом літальних апаратів, на якорі.
Судно на повітряній подушці, йде від нас.
Лоцманське судно, не має ходу щодо води.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно з механічним двигуном довжиною менше 50 м, зайняте буксируванням, і об’єкт, що буксирується. Буксирування лагом. Йдуть на нас.
Судно з механічним двигуном, менше 50 м, зайняте траленням мін, йде вправо.
Судно з механічним двигуном довжиною менше 50 м, зайняте буксируванням, і об’єкт, що буксирується. Довжина буксира менш 200 м. Йдуть вправо.
Судно з механічним двигуном довжиною менше 50 м, зайняте буксируванням, і об’єкт, що буксирується, на якорі.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно з механічним двигуном довжиною понад 50 м, зайняте буксируванням. Довжина буксира більше 200 м. Йде на нас.
Судно з механічним двигуном, зайняте траленням мін, йде на нас.
Судно з механічним двигуном, скуте своєю осадкою. Йде на нас.
Судно з механічним двигуном довжиною понад 50 м, обмежене в можливості маневрувати. Йде на нас.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно, зайняте ловлею риби. Мережі зачепилися за перешкоду.
Судно, зайняте прийомом літальних апаратів. Йде на нас.
Судно, зайняте днопоглиблювальними роботами. Прохід дозволено з боку зелених вогнів.
Судно з механічним двигуном довжинoю менше 50 м, штовхає вперед інше судно. Йдуть на нас.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно з механічним двигуном довжиною менше 50 м, що штовхає інше судно. Йдуть вправо.
Судно з механічним двигуном, довжиною понад 50 м. Йде на нас.
Лоцманське судно на ходу йде вид нас.
Судно з механічним двигуном, довжиною менше 50 м, що буксирує інше судно. Довжина буксира менше 200 м. Йдуть вправо.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно з механічним двигуном, довжиною менше 50 м, що буксирує інше судно. Довжина буксира менше 200 м. Йдуть вліво.
Судно з механічним двигуном довжиною понад 50 м буксирует лагом інше судно. Йдуть вліво.
Судно з механічним двигуном, довжиною понад 50 м. Йде на нас.
Судно з механічним двигуном, довжиною понад 50 м. Йде на нас. Риболовецьке судно. Мережі зачепилися за перешкоду.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Риболовецьке судно довжиною більше 50 мг зайняте траленням. Має хід щодо води. Йде на нас.
Судно, що йде під вітрилом і в той же час приводиться в рух механічною установкою, вдень.
Судно довжиною більше 50 м, зайняте траленням мін. Має хід щодо води. Йде на нас.
Вітрильне судно, обмежене в можливості маневрувати. Йде на нас. Риболовецьке судно довжиною більше 50 м. Вибирає мережі. Має хід щодо води. Йде на нас.
Принять ответ
Яке судно зображено на рисунку?
Судно, зайняте ловлею риби, вдень.
Судно, скуте своєю осадкою, вдень.
Судно, зайняте буксируванням, вдень.
Судно, що йде під вітрилом і в той же час приводиться в рух механічною установкою, вдень.
Принять ответ
Чи можна нахиляти репітер гірокомпаса для прямовидимого спостереження світила при вимірюванні його пеленгу?
Так.
Тільки в високих широтах.
Тільки в низьких широтах.
Ні.
Принять ответ
Що необхідно здійснити для боротьби з перешкодами від пере відображення сигналу на екрані суднової РЛС?
Використовувати регулювання Gain.
Перейти в інший діапазон випромінювання.
Змінити тривалість імпульсу.
Використовувати регулювання Anti-Clutter Sea.
Принять ответ
Що необхідно здійснити для боротьби з перешкодами від сусідньої РЛС на екрані суднової РЛС?
Використовувати регулювання Gain.
Перейти в інший діапазон випромінювання.
Змінити тривалість імпульсу.
Використовувати регулювання Anti-Clutter Sea.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Низький, плаский берег.
Берегова лінія достовірна.
Крутий, стрімкий берег.
Берегова лінія недостовірна.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Крутий берег, скелі, стрімчаки.
Піщаний берег.
Кам’янистий берег.
Низький, плаский берег.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Низький, плаский берег.
Піщаний берег.
Крутий берег, скелі, стрімчаки.
Кам’янистий берег, гальковий берег.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Знаки, що позначають створ (крім ведучого).
Секущій створ знаків.
Ведучий створ знаків.
Огороджувальна лінія.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Перешкода з відомою глибиною над нею.
Надводна скеля.
Підводна перешкода із зазначенням висоти над грунтом.
Підводна свердловина.
Принять ответ
Вкажіть правильне значення умовного знака, зображеного на рисунку:
Добувна платформа, платформа, бурова вишка з вогнем.
Пристань з прожектором.
Точковий причал для танкерів з вогником.
Буй, що світить.
Принять ответ
Аварійні ситуації – це:
Ознайомлення з судном, огляд судна на предмет виявлення сторонніх осіб і предметів, контроль документації та інші.
Плавання в тумані, в льодах, у звуженнях, у шторм, вантажні операції з небезпечним вантажем, вхід до закритих приміщень, операції з вертольотом та інші.
Пожежа, пошкодження ГД, зіткнення, несподіваний крен судна, знеструмлення судна, посадка судна на мілину, людина за бортом, зміщення вантажу.
Зміна вахт, несення вахти на ходу, на стоянці, підготовка до виходу з порту, входу в порт, прийом-висадка лоцмана, постановка на якір, вантажні операції, бункерування, швартовні операції, кріплення вантажів, ремонт обладнання та інші.
Принять ответ
Ви збираєтеся залишити аварійне судно. Коли слід надягати гідрокостюм?
За температури води нижче +16 °С.
Слід надягати завжди.
За температури води нижче +27 °С.
Тільки у випадку посадки в рятувальний пліт.
Принять ответ
Кому на борту судна може ставити питання інспектор державного портового контролю (PSC) щодо дій в аварійних ситуаціях?
Будь-якому члену екіпажу.
Будь-якому члену екіпажу в межах його обов’язків згідно з розкладом за тривогами.
Будь-якому члену екіпажу (якщо це рядовий член команди, то в присутності офіцера, під керівництвом якого знаходить певний об’єкт).
Членам екіпажу, які відповідають за певний об’єкт перевірки інспектором.
Принять ответ
Будь ласка подайте лоцманський трап з лівого/правого борту:
Please prepare pilot ladder on the port/starboard side.
Please arrange pilot ladder.
Please submit pilot ladder on the port/starboard side.
Please arrange pilot ladder on the port/starboard side.
Принять ответ
Лоцманський катер підходить до вашого судна:
Pilot boat is approaching to your vessel.
Pilot boat is approaching to the vessel.
Pilot boat is approaching your vessel.
Pilot boat is approaching at the vessel.
Принять ответ
Ви бачити візуально міжнародний сигнал лиха в радіотелеграфному зв’язку (з використанням азбуки Морзе). Як він передається?
Сигнал є послідовністю крапка, тире, крапка.
Сигнал є послідовністю трьох крапок, трьох тире, трьох крапок.
Сигнал є послідовністю тире, крапка, тире.
Сигнал є послідовністю трьох крапок, тире, трьох крапок.
Принять ответ
Ви бачити візуально послідовний сигнал дві крапки, тире. Що він означає?
“U”.
“I”.
“V”.
“D”.
Принять ответ
Візуальний сигнал лиха:
Квадратний прапорі куля під або над ним. (колір будь який).
Квадратний прапор і куля під ним (колір чорний).
Квадратний прапор і куля над ним (колір будь який).
Квадратний прапор і куля під або над ним (колір чорний).
Принять ответ
При перевезенні небезпечного вантажу в світлий час використовують прапор:
“U”.
“K”.
“A”.
“B”.
Принять ответ
Який сигнал в ночі виставляється судном для вказівки свого карантинного стану?
Червоний вогонь над білим вогнем. Сигнал виставляється поза межами порту.
Білий вогонь над червоним вогнем.
Червоний вогонь над білим вогнем. Сигнал виставляється тільки на вимогу порту.
Червоний вогонь над білим вогнем. Сигнал виставляється тільки в межах порту.
Принять ответ
Вантажна марка це:
Система знаків на бортах судна в районі міделя, що визначають допустиму осадку для різних районів і умов плавання.
Марки осадок відповідають дійсній осадці судна і наносяться по відповідним перпендикулярам з лівого і правого бортів судна.
Система знаків на бортах судна, що визначають допустиму осадку для різних районів плавання.
Система знаків на бортах судна, що визначають допустиму осадку в залежності від щільності води.
Принять ответ
Вкажіть на якому малюнку затискачі встановлені правильно?
В.
Б.
А.
Г.
Принять ответ
Відповідно до Міжнародного кодексу морського перевезення навалювальних вантажів кут природного укосу використовується при перевезенні:
Навалювальних вантажів з низьким зчепленням.
Навалювальних вантажів, що мають зчеплення.
Для навалювальних вантажів, схильних до зсуву.
Для навалювальних вантажів з великим питомим вантажним об’ємом.
Принять ответ
До чиєї компетенції належить контроль технічної експлуатації засобів кріплення багаторазового використання?
Капітан.
Старший помічник капітана.
Боцман.
Старший механік.
Принять ответ
З ким відбувається обмін інформацією про процес вантажних операцій?
Стивідором.
Офіцером безпеки порту.
Тальманом.
Агентом.
Принять ответ
З нижчеперелічених засобів кріплення оберіть ті, що належать до типу гнучких кріплень?
Ланцюги та сталеві троси.
Зварювальне з’єднання.
Талреп.
Сталевий упор.
Принять ответ
Коффердам зазвичай використовується для:
Поділу баластних і паливних танків.
Перевезення невеликих партій вантажу.
Зберігання мертвого баласту.
Зберігання суднового інвентарю.
Принять ответ
Мінімальний вміст кисню для допуску людей без індивідуальних засобів захисту у вантажні приміщення складає:
19,5 %.
18,5 %.
21,0 %.
20,5 %.
Принять ответ
На які категорії поділяються навалочні вантажі в залежності від щільності?
Важкі, середні, легкі.
Розріджені, тверді, сухі.
Громіздкі, масивні.
Вантажі підвищеної щільності.
Принять ответ
На які класи поділяються продовольчі вантажі в залежності від здатності зберігати вихідну якість в природних умовах?
Швидкопсувні і не швидкопсувні.
Штабельні.
Гигроскопічні.
Режимні.
Принять ответ
На якій мінімальній відстані від рятувальних шлюпок повинні розміщуватися пожежонебезпечні вантажі?
Не менше 7,5 м.
Не менше 5,5 м.
Не менше 4,5 м.
Не менше 3,5 м.
Принять ответ
Наведіть фізичні властивості зернових вантажів:
Всі разом.
Сипкість, усадка, самозігрівання.
Сипкість, усадка, щільність, скважність, теплопровідність і сорбційні властивості.
Дихання зерна, дозрівання, проростання, самозігрівання.
Принять ответ
Для чого проводяться огляди вантажних кришок, трюмів і елементів набору корпусу судна в процесі вантажних операцій?
Для виявлення пошкоджених елементів конструкції судна, які мають значення для його безпеки.
Для визначення кількості навантаженого вантажу.
Для пошуку нелегалів.
Для виявлення будь-яких фізико-хімічних властивостей вантажу, що мають відношення до безпеки судна.
Принять ответ
Оберіть найкращий метод для перевірки водонепроникності з’єднань кришок трюмів за рекомендацією Класифікаційного суспільства:
Перевірка подачею води під тиском на стики кришок трюмів.
Перевірка за допомогою спеціального ультразвукового приладу.
Перевірка внесенням на стик спеціальної мастики.
Перевірка використанням спеціального барвника для виявлення тріщин.
Принять ответ
Порядок і норми випробувань непроникності зварних з’єднань суднових корпусних конструкцій регламентуються:
Правилами Класифікаційного суспільства.
Капітаном.
Судноремонтним заводом.
Капітаном після виконання робіт судоремонтним заводом.
Принять ответ
При заміні гумової ущільнювальної стрічки кришок трюмів з якого розрахунку збирається довжина смуги:
Необхідна довжина +3 %.
Необхідна довжина +5 %.
Необхідної довжини досить.
Не має значення, якщо використовуються вставки.
Принять ответ
Системою захисту від корозії зазвичай вважається:
Повне тверде покриття, доповнене анодами.
Змащення технічним жиром.
Фарбування.
Відсутність на борту вантажу, здатного викликати корозію.
Принять ответ
Що передбачає процедура перевірки гідравлічної систем и люкових закриттів, перед початком вантажних операцій?
Огляд фланцевих з’єднань, запірних клапанів і гнучких шлангів.
Перевірку рівня масла в системі.
Перевірку стану масла на предмет наявності воді і стружки.
Більш ретельну перевірку гідравлічної системи.
Принять ответ
Якій судновий документ повинен бути на борту кожного судна, відповідно до вимог Конвенції МАРПОЛ 73/78 на випадок інциденту, який пов’язаний з розливом нафтопродуктів?
Судновий план по боротьбі із забрудненням нафтою (SOPEP).
Судновий план завантаження судна (Ship’s Loading Plan).
Судновий план бункерування судна (Ship’s Bunkering plan).
Судновий план технічного обслуговування паливної системи судна (Ship’s Oil System Service Plan).
Принять ответ
Який судновий документ, передбачений МАРПОЛ 73/78, ведеться на судні і підтверджує, що процедури збору, збереження, обробки і видалення сміття виконуються?
План управління сміттям (Garbage Management Plan).
Судновий журнал із записами про попередження забруднення моря сміттям.
Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря сміттям.
Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря залишками вантажів, що перевозяться.
Принять ответ
Які судна повинні мати на борту “Журнал нафтових залишків” (Oil Record Book) (частина II операції з вантажем і баластом Cargo/ballast operations)?
Кожен нафтовий танкер місткістю 500 реєстрових тонн і більше.
Кожен нафтовий танкер місткістю 150 реєстрових тонн і більше.
Кожен нафтовий танкер місткістю 300 реєстрових тонн і більше.
Кожен нафтовий танкер місткістю 400 реєстрових тонн і більше.
Принять ответ
Які судна повинні мати на борту “Журнал нафтових залишків” (Oil Record Book) (частина І операції в машинному відділенні Machinery space operations) ?
Кожне судно місткістю 500 реєстревих тонн і більше і нафтові танкери включно.
Кожне судно місткістю 150 реєстрових тонн і більше, а також нафтові танкери місткістю 400 реєстрових тонн і більше.
Кожне судно місткістю 400 реєстрових тонн і більше – не нафтовий танкер, а також нафтові танкери місткістю 150 реєстрових тонн і більше.
Кожне судно місткістю 150 реєстрових тонн і більше – не нафтовий танкер, а також нафтові танкери місткістю 500 реєстрових тонн і більше.
Принять ответ
Де знаходиться центр плавучості (Centre of flotation)?
В центрі ваги площі діючої ватерлінії. Центр плавучості може бути зміщений в ніс або в корму від площини мідель шпангоута.
В центрі площі найнижчої вантажної ватерлінії (зимової). Центр плавучості може бути зміщений в ніс і в корму від площини мідель шпангоута.
В центрі площі літньої ватерлінії. Центр плавучості може бути зміщений тільки в корму від площини мідель шпангоута.
В центрі площі літньої ватерлінії. Центр плавучості може бути зміщений в ніс і в корму від площини мідель шпангоута.
Принять ответ
Де наноситься палубна лінія (Deck line)?
На правому і лівому бортах судна на рівні палуби подвійного дна.
На правому і лівому бортах судна на рівні палуби.
На міделі правого і лівого бортів над вантажною маркою.
На міделі правого і лівого бортів над вантажною маркою так, щo верхня кромка палубної лінії збігається з верхньою кромкою настилу верхньої палуби.
Принять ответ
Докажіть, що рівнодіюча сила плавучості дорівнює силі ваги судна:
На підставі закону Архімеда на тіло, занурене у воду, діє виштовхуюча сила, спрямована вгору, і рівна за величиною масі витісненої води, з значить вазі судка.
На підставі закону Архімеда на тіло, занурене у воду, діє виштовхуюча сила, спрямована вгору, але не рівна за величиною масі витісненої води. Тобто, тзка скла не дорівнює вазі судна.
На підставі закону Архімеда на тіло, занурене у воду, діє виштовхуюча сила, спрямована вгору, і рівна за величиною масі корисного вантажу в трюмах.
На підставі закону Архімеда на тіло, занурене у воду, діє сила, спрямована вниз, і рівна за величиною масі витісненої води. Тобто, така сила дорівнює вазі судна.
Принять ответ
Значення початкової метацентричної висоти GM, рекомендоване IMO для вантажних суден, має бути не менше:
0,15 м.
0,20 м.
0,30 м.
0,40 м.
Принять ответ
Коли при активному гальмуванні можливий запуск двигуна внутрішнього згоряння на задній хід?
Коли тиск повітря в пускових балонах виявиться достатнім для подолання моменту, прикладеного до гвинта з боку потоку води, шо набігає.
Завжди.
При зниженні швидкості судна до 50 % від швидкості повного ходу.
Безпосередньо після зупинки двигуна.
Принять ответ
На яку властивість судна впливає відношення головних розмірене D/d, де D – висота борта, d – осадка?
Остійність і непотоплюваність.
Ходкість.
Міцність.
Плавучість.
Принять ответ
На яку властивість судна впливає відношення головних розмірене В/d, де B – ширина, d – осадка?
Остійність і ходкість.
Ходкість.
Міцність.
Непотоплюваність.
Принять ответ
Наведіть фізичний зміст поняття критерій погоди (Weather Criterion)?
Відношення мінімального перекидаючого моменту до максимального кренувального моменту.
Відношення максимального кренувального моменту до максимального перекидаючого моменту.
Відношення середньозваженого кренувального моменту до мінімального перекидаючого моменту.
Відношення максимального кренувального моменту до мінімального перекидаючого моменту.
Принять ответ
Назвіть значення критерію погоди (Weather Criterion), яке рекомендується ІМО при підготовці вантажного плану судна:
Не менше 1.
Не менше 2.
Не менше 3.
Не менше 4.
Принять ответ
Назвіть значення плеча поновлюючого моменту на куті крену 30° або більше, яке рекомендується ІМО:
Не менше 0,20 м.
Не менше 0,25 м.
Не менше 0,30 м.
Не менше 0,35 м.
Принять ответ
При підготовці вантажного плану зернових вантажів слід враховувати вимогу ІМО до остійності суден, що перевозять зернові вантажі насипом, щодо максимального кута крену від умовного зміщення поверхні зерна. Цей кут дорівнює:
10°.
8°.
6°.
12°.
Принять ответ
При якому заповненні танків рідким вантажем починає враховуватися вплив вільної поверхні?
85 %.
95 %.
97 %.
98 %.
Принять ответ
Апарати EEBD (аварійні евакуаційні дихальні апарати) повинні мати запас повітря, який є достатнім для забезпечення дихання персоналу протягом:
Не менш ніж 5 хвилин.
Не менш ніж 8 хвилин.
6 хвилин.
Не менш ніж 10 хвилин.
Принять ответ
В яких випадках водопожарна система повинна перебувати під робочим тиском, а резервний пожежний насос – в негайній готовності?
При оголошенні будь-якої суднової тривоги.
При вантажних операціях з вибуховими речовинами.
При бункеру вальних операціях і перекачуванні палива в межах судна.
При общесудновій тривозі, під час вогневих робіт, під час перевезення пожежо-небезпечних вантажів.
Принять ответ
Де повинні розташовуватися ручні пожежні сповіщувачі?
На ходовому містку.
У машинному відділенні.
При бункеру вальних операціях і перекачуванні палива в межах судна.
У кожній пожежній зоні.
Принять ответ
До яких наслідків призводить гасіння забортною водою пожежі в надбудові судна?
Збільшує остійність судна.
Не впливає на остійність судна.
Зменшує остійність судна.
Значно збільшує остійність судна.
Принять ответ
До якого класу небезпечних вантажів відносяться отруйні й інфекційні речовини?
Клас 6.
Клас 1.
Клас 4.
Клас 7.
Принять ответ
За яким розрахунком встановлюються вогнегасники на палубі при перевезенні небезпечного вантажу?
З розрахунку двох вогнегасників на трюм.
З розрахунку одного вогнегасника на трюм.
З розрахунку 6 кг сухого порошку на трюм.
З розрахунку 12 кг сухого порошку на трюм.
Принять ответ
Згідно з вимогами ІМО, мінімальну кількість апаратів EEBD на кожній палубі вантажного судна будь-якого типу має становити
Не менше 2.
По одному на кожного члена екіпажу.
Не менше 4.
На кожного вахтового.
Принять ответ
Піна є найбільш ефективним засобом для гасіння:
Електрообладнання під напругою.
Нафтопродуктів.
Палаючих газів.
Горючих металів.
Принять ответ
Чим гаситься палаюче електрообладнання?
Струменями пари, інертним газом, хладоном.
Теплопоглинаючими вогнегасними речовинами.
Пожежним покривалом, розпорошеною прісною водою.
Вогнегасним порошком, вуглекислим газом, хладоном.
Принять ответ
Чим гасяться рідкi речовини, їх суміші та з’єднання (нафтопродукти, жири, фарби, розчинники тощо)?
Парою, вуглекислотою, інертними газами.
Піною, розпорошеною водою, порошками, вуглекислотою.
Компактними струменями води, хладоном.
В основному водою і піною.
Принять ответ
Чим гасяться тверді горючі матеріали?
Водою, водними розчинами, піною.
Піною, вогнегасним порошком.
Вуглекислим газом, хладоном.
Парою вогнегасниками.
Принять ответ
Що означає вимога “Суднові засоби пожежогасіння готові до негайного використання”?
Пожежний насос у роботі, суднова пожежна магістраль знаходиться під тиском.
Судновий персонал знаходиться в постійній готовності до дій з гасіння пожежі.
У районі вантажних операцій підготовлені порошкові та пінні вогнегасники.
Оголошено загально суднову тривогу.
Принять ответ
Вимоги до підготовки і сертифікації фахівців з рятувальних шлюпок та плотів регламентуються в:
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
СОЛАС-74.
МАРПОЛ-73/78.
Принять ответ
Рекомендовані маневри судна в разі падіння людини за борт наведені в:
Плакат в штурманської рубці.
Плакат біля рульової колонки.
IAMSAR vol. 3.
IAMSAR.
Принять ответ
Який маневр “ЛЮДИНА ЗА БОРТОМ” показаний на рисунку

Поворот Вільямсона.
Поворот Бонда.
Поворот Андерсона.
Поворот Шарнова.
Принять ответ
Який маневр “ЛЮДИНА ЗА БОРТОМ” показаний на рисунку

Поворот Вільямсона.
Поворот Бонда.
Поворот Андерсона.
Поворот Шарнова.
Принять ответ
Який маневр “ЛЮДИНА ЗА БОРТОМ” показаний на рисунку

Поворот Вільямсона.
Поворот Бонда.
Поворот Андерсона.
Поворот Шарнова.
Принять ответ
Значення абревіатури MEDEVAC?
Консультація з медичних питань.
Відомості щодо медичної вакцинації екіпажу.
Евакуація з медичних причин.
Середземноморський меморандум про вакцинацію.
Принять ответ
Кожне повідомлення MEDICO, що передане судном, яке знаходяться в мoрі, може бути адресоване центрам RCC або пунктам зв’язку. Який префікс повинно мати таке повідомлення для того, щоб зв’язківці знали, що мають справу з повідомленням MEDICO?
HA MEDICO.
MD MEDICO.
DH MEDICO.
SP MEDICO.
Принять ответ
На що слід звернути увагу при підготовці пацієнта до евакуації за допомогою гелікоптера?
Мають бути підготовлені особисті речі пацієнта (теплий одяг, взуття, предмети особистої гігієни).
Необхідно забезпечити пацієнта медикаментами і препаратами для надання першої медичної допомoги.
Пацієнт має бути пристебнутий до носилок горілиць.
Має бути підготовлено супровідний лист із зазначенням особи пацієнта і коротким описом характеру захворювання.
Принять ответ
Хто приймає остаточне рішення про те, чи безпечно здійснювати евакуацію з медичних причин (MEDEVAC)?
Приймається особою, яка відповідає за рятувальний засіб.
Приймається капітаном судна, з якого необхідно провести евакуацію.
Приймається координатором на місці проведення операції (OSC).
Приймає особа, що надає медичну консультацію.
Принять ответ
Який з перерахованих у відповідях документ регламентує вимоги до підготовки суднового персоналу, відповідального за надання першої медичної допомоги?
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
МАРПОЛ-73/78.
СОЛАС-74.
Принять ответ
В якому з перелічених у відповідях документі викладені вимоги до спеціальної підготовки персоналу нафтоналивних суден?
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
МАРПОЛ-73/78.
СОЛАС-74.
Принять ответ
В якому з перелічених у відповідях документі викладені вимоги до спеціальної підготовки персоналу танкерів хімовозів?
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
МАРПОЛ-73/78.
СОЛАС-74.
Принять ответ
В якому з перелічених у відповідях документі викладені мінімальні вимоги до рівня знань, умінь і навичок, необхідних для дипломування осіб командного складу морських суден?
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
МАРПОЛ-73/78.
СОЛАС-74.
Принять ответ
Що означає термін “Адміністрація прапора”?
Адміністрація ІМО.
Уряд цієї країни, в чиєму порту судно знаходиться в даний час.
Класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд за проектуванням, будівництвом і експлуатацією судна.
Уряд цієї країни, чий прапор судно несе на флагштоку.
Принять ответ
Що таке Міжнародна конвенція МАРПОЛ?
Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню моря з суден.
Міжнародна конвенція про запобігання забруднення навколишнього середовища.
Міжнародна конвенція по боротьбі з забрудненням навколишнього простору.
Міжнародна конвенція по боротьбі з забрудненням морського середовища.
Принять ответ
Що таке СОЛАС-74?
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі.
Міжнародна конвенція з охорони навколишнього середовища.
Міжнародна конвенція про вантажну марку.
Міжнародна конвенція з безпеки контейнерів.
Принять ответ
Який з перерахованих у відповідях документ містить вимоги щодо організації та принципів несення навігаційної вахти?
МАРПОЛ-73/78.
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс ISA.
СОЛАС-74.
Принять ответ
Який з перерахованих у відповідях документ регламентує вимоги до підготовки персоналу пасажирських суден ро-ро?
МАРПОЛ-73/78.
ПДНВ-78 з поправками.
МКУБ.
СОЛАС-74.
Принять ответ
Який з перерахованих у відповідях документ регламентує вимоги до підготовки суднового персоналу, відповідального за надання першої медичної допомоги?
МАРПОЛ-73/78.
ПДНВ-78 з поправками.
Кодекс LSA.
СОЛАС-74.
Принять ответ
Який судновий документ повинен бути на борту кожного судна, відповідно до вимог Конвенції МАРПОЛ 73/78 на випадок інциденту, який пов’язаний з розливом нафтопродуктів?
Судновий план завантаження судна (Ship’s Loading Plan).
Судновий план бункерування судна (Ship’s Bunkering plan).
Судновий план технічного обслуговування паливної системи судна (Ship’s Oil System Service Plan).
Судновий план по боротьбі із забрудненням нафтою (SOPEP).
Принять ответ
Який судновий документ, передбачений МАРПОЛ 73/78, ведеться на судні і підтверджує, що процедури збору, збереження, обробки і видалення сміття виконуються?
План управління сміттям (Garbage Management Plan).
Судновий журнал із записами про попередження забруднення моря сміттям.
Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря сміттям.
Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря залишками вантажів, що перевозяться.
Принять ответ
Вкажіть першочергову дію судноводіїв під час раптової появи значного крену:
Оголошують загальносуднову тривогу.
Віддають команду лягти носом проти хвилі.
Зменшити хід.
Тримають УКХ радіостанцію включеною на 16-му каналі.
Принять ответ
Вкажіть рекомендовану першочергову дію вахтового офіцера (відповідальної особи) під час пошкодження судном портових об’єктів:
Викликають представників агентства / фрахтувальника і представника клубу взаємного страхування.
Забезпечують достатність освітлення, контрастність забарвлення споруди то що.
В сюрвейерному акті або акті огляду відображають характер і розміри пошкоджень (при цьому необхідно переконатися, що ці пошкодження не були отримані раніше).
Беруть свідчення вахтових і очевидців, включаючи лоцмана і капітанів буксирів.
Принять ответ
Вкажіть рекомендовану першочергову дію судноводіїв під час посадки на мілину:
Приступають до боротьби за живучість судна, якщо є необхідність.
Оглядають корпус судна.
Визначають характер і розміри пошкоджень.
При наявності пробоїн з’ясовують чи залишиться судно на плаву після самостійного зняття з мілини.
Принять ответ
Хто організовує спостереження за місцем, де провадилися вогневі роботи?
Вахтовий механік і вахтовий помічник капітана.
Старший механік.
Особа командного складу, призначена капітаном судна.
Старший помічник капітана.
Принять ответ
Хто є відповідальним за виконання вогневих робіт в рейсі?
Старший помічник капітана і старший механік при роботах в приміщеннях і місцях, що знаходяться в їх завідуванні.
Електромеханік під час вогневих робіт в приміщенні гребного електродвигуна.
Вахтовий механік під час вогневих робіт у всіх приміщеннях судно механічної служби.
Вахтовий помічник капітана при роботах в трюмах, різних приміщеннях, на палубі і в надбудові.
Принять ответ
Вкажіть, у які терміни проводяться тренування з відкриття водонепроникних дверей, бортових ілюмінаторів, клапанів та інших механізмів закриття:
Перед виходом в рейс, а далі щотижня.
Перед виходом в рейс, а далі щомісяця.
Кожні 10 днів.
Раз на 6 місяців.
Принять ответ
Гідрокостюм повинен мати властивості, які дозволяють:
Стрибати без трам з висоти 4,5 м, плавати на великі відстані, підніматися на рятувальний пліт або шлюпку.
Зняти його впродовж 2 хвилин.
Спускатися та підніматися штормтрапами.
Виконувати професійні обов’язки.
Принять ответ
3 якою метою рятувальні шлюпки облаштовуються акумуляторними батареями?
Для запуску двигуна рятувальної шлюпки, роботи радіообладнання та прожектора.
Для роботи аварійної сигналізації.
Для роботи опріснювача та системи обігріву рятувальної шлюпки.
Для освітлення усередині рятувальної шлюпки.
Принять ответ
Коли члени екіпажу працюють в закритих приміщеннях, які були очищені від небезпечних матеріалів, слід забезпечити вентиляцію:
Постійно з обміном не менше 30 об’ємів на годину.
Якщо знижений вміст кисню.
За розпорядженням капітана.
Як мінімум кожні 30 хвилин.
Принять ответ
Назвіть основні принципи забезпечення безпеки морського перевезення насипних вантажів:
Достовірні знання транспортних властивостей і небезпек вантажу.
Розуміння принципу вантажних операцій.
Завчасне і рішуче проведення вантажно-розвантажувальних заходів і забезпечення безпеки.
Дотримання належної та прийнятної остійності і міцності судна.
Принять ответ
Переносні лампи освітлення повинні бути видалені з вантажних робочих зон після використання. Це робиться, в першу чергу, для того щоб:
Забезпечити відповідність вимогам Конвенції СОЛАС.
Зменшити загрозу безпеці.
Знизити енергоспоживання.
Запобігти крадіжкам.
Принять ответ
При завантаженні небезпечних вантажів була пошкоджена упаковка. При цьому чітко видно, що продукт не пошкоджений. Що повинно бути зроблено?
Проінформовано капітана.
Здійснено запис в журналі обліку.
Відхилено пакет до навантаження.
Здійснено ремонт упаковки.
Принять ответ
Що являє собою план на випадок непередбачуваних обставин?
План навчань з безпеки.
План дій за тривогами.
План ремонтування обладнання.
Вантажний план.
Принять ответ
Яка кількість гідрокостюмів, що виготовлені з термоізоляційного матеріалу, має бути на вантажному судні?
По одному гідрокостюму на кожного члена екіпажу.
По одному гідрокостюму на кожного члена екіпажу + 5 резервних.
75 % від кількості членів екіпажу.
50 % від кількості членів екіпажу.
Принять ответ
Який судновий документ повинен бути на борту кожного судна, відповідно до вимог Конвенції МАРПОЛ73/78 на випадок інциденту, який пов’язаний з розливом нафтопродуктів?
Судновий план завантаження судна (Ship’s Loading Plan).
Судновий план бункерування судна (Ship’s Bunkering plan).
Судновий план технічного обслуговування паливної системи судна (Ship’s Oil System Service Plan).
Судновий план по боротьбі із забрудненням нафтою (SOPEP).
Принять ответ
Завдяки чому на карті меркаторскої проекції дотримується принцип рівнокутності:
Завдяки однаковому спотворенню масштабів по паралелі і меридіану в будь-якій заданій точці карти.
Внаслідок того, що відстань, яка відраховується на меркаторській карті по меридіану від екватора до даної паралель виражається в екваторіальних милях.
Завдяки незалежності масштабів за паралеллю і за меридіаном від широти місця.
Внаслідок того, що при проектуванні еліпсоїда на площину масштаб залишається постійним лише для певної множини точок на карті.
Принять ответ
Нуль глибин – це:
Середній багаторічний рівень моря.
Найнижчий теоретичний рівень.
Рівень повних сизигійних вод.
Відліковий горизонт, до якого приведені всі виміряні глибини.
Принять ответ
Перерахуйте основні властивості ортодромії:
Є найкоротшою відстанню між точками на земній сфері. Опуклістю звернена до найближчого полюсу. Перетинає меридіани під одним і тим же кутом.
Є найкоротшою відстанню між точками на земній сфері. Опуклістю звернена до найближчого полюсу. Перетинає меридіани під різними кутами.
Є найкоротшою відстанню між точками на земній сфері. Опуклістю звернена до дальнього полюсу. Перетинає меридіани під різними кутами.
Дуга великого кола. Є найкоротшою відстанню між точками на земній сфері. Опуклістю звернена до найближчого полюсу. Перетинає меридіани під одним тим же кутом.
Принять ответ
Поправку лага визначають за формулою:
ΔЛ = (SЛ-РОЛ)/РОЛ * 100 %.
ΔЛ = (SЛ-РОЛ)/РОЛ * 50 %.
ΔЛ = (SЛ+РОЛ)/РОЛ * 100 %.
ΔЛ = (SЛ-РОЛ)/РОЛ.
Принять ответ
Рівновелика (еквівалентна) картографічна проекція – це:
Проекція, що не спотворює площ.
Всі проекції, що не мають зазначених в інших відповідях властивостей, але підпорядковані будь-яким іншим умовам.
Проекція, що не спотворює кутів і напрямків.
Проекція, яка зберігає довжину по одному з головних напрямків еліпса спотворень.
Принять ответ
Рівнокутна (конформна) картографічна проекція – це:
Проекція, що не спотворює кутів і напрямків.
Всі проекції, що не мають зазначених в інших відповідях властивостей, але підпорядковані будь-яким іншим умовам.
Проекція, що не спотворює площ.
Проекція, яка зберігає довжину по одному з головних напрямків еліпса спотворень.
Принять ответ
Рівняння часу – це:
Кут між меридіанами середнього і істинного Сонця.
Різниця між поясним і місцевим часом.
Різниця між зоряним і істинним сонячним часом в один і той же момент.
Кут між меридіанами точки Овна і середнього Сонця.
Принять ответ
Різниця довгот – це:
Найменша з дуг екватора, укладена між меридіанами точки відходу і точки пришестя.
Різниця двох сферичних кутів, під якими дуга великого кола перетинає паралелі двох заданих точок.
Різниця двох сферичних кутів, під якими дуга великого кола перетинає меридіани двох заданих точок.
Дуга меридіана, укладена між паралелями точки відходу і точки пришестя.
Принять ответ
Різниця широт – це:
Дуга меридіана, укладена між паралелями точки відходу і точки пришестя.
Найменша з дуг екватора, укладена між мер и Діана ми точки відходу і точки пришестя.
Різниця двох сферичних кутів, під якими дуга великого кола перетинає паралелі двох заданих точок.
Різниця двох сферичних кутів, під якими дуга великого кола перетинає меридіани двох заданих точок.
Принять ответ
Середна доба – це:
Проміжок часу між двома послідовними нижніми кульмінаціями середнього Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Місяця.
Проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки Овна.
Принять ответ
Висотна лінія – це:
Лінія на карті в меркаторскій проекції, з кожної точки якої світило вбачається на одній і тій же висоті.
Дотична до еліпсу ймовірного розташування судна, нанесена на карту в меркаторскій проекції.
Відрізок дотичної до кривої, на якій з будь-якої точки світило вбачається під одним і тим же кутом.
Малий відрізок дотичної до кола рівних висот, нанесений на карту є меркаторскій проекції, є районі місцезнаходження судна.
Принять ответ
Вкажіть часовий кут світила в момент його верхньої кульмінації:
t = 0°.
t = 180°.
t = 90°.
t = 270°.
Принять ответ
Вкажіть часовий кут світила в момент його нижньої кульмінації:
t = 0°.
t = 180°.
t = 90°.
t = 270°.
Принять ответ
Добовий хід хронометра – це:
Зміна поправки хронометра за одну добу.
Проміжок часу в добах з моменту повного заведення хронометра до зупинки.
Поправка, яка визначається щодобово.
Проміжок часу між двома послідовними заведеннями.
Принять ответ
Дійсна сонячна доба – це:
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними нижніми кульмінаціями середнього Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки Овна.
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Місяця.
Принять ответ
Елементами висотної лінії положення є:
Азимут світила і різниця між обсервованою і численною висотами світила.
Місцевий годинний кут і схилення світила.
Азимут і висота світила.
Часовий кут світила і меридіональна зенітна відстань.
Принять ответ
Звідки можна отримати координатах світила (схилення тощо) на певний момент часу:
За допомогою Морського астрономічного щорічника.
За допомогою таблиць ТВА-57.
За допомогою мореплавних таблиць.
За допомогою таблиць ВАС-58.
Принять ответ
Земна рефракція – це:
Явище викривлення зорового променя в атмосфері Землі, зазвичай збільшує дальність теоретично видимого горизонту.
Вертикальний кут d між площиною істиного горизонту і дотичній до зорового променю.
Вертикальний кут d між площиною видимого горизонту і дотичній до зорового променю.
Явище викривлення зорового променя в атмосфері Землі, зазвичай спостерігається в години ранкових і вечірніх сутінків.
Принять ответ
Зоряною добою називається:
Проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки Овна.
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними нижніми кульмінаціями середнього Сонця.
Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями Місяця.
Принять ответ
Коло рівних висот світила – це:
Мале коло на земній поверхні, з кожної точки якого світило в даний момент вбачається на одній і тій же висоті.
Проекція світила на земну поверхню, всередині якої з кожної точки світило в даний момент вбачається на одній і тій же висоті.
Мале коло на земній поверхні, всередині якого з кожної точки світило вбачається на одній і тій же висоті.
Мале коло на земній поверхні, з будь-якої точки якого світило вбачається над горизонтом.
Принять ответ
Мерідіональна частина – це:
Найменша з дуг екватора, заключена між меридіанами точки відходу і точки приходу.
Відстань, що відраховується на меркаторскій карті по меридіану від екватора до даної паралелі, що виражається в екваторіальних милях.
Дуга меридіана, заключена між паралелями точки відходу і точки приходу.
Різниця двох сферичних кутів, під якими дуга великого кола перетинає меридіани двох заданих точок.
Принять ответ
Визначення Гринвічського середнього часу за показаннями хронометра здійснюють за формулою:
Тгр = Tхр+U.
Тгр = Tхр+ω.
Тгр = Tхр±λOst/ω.
Тгр = Tхр±ω.
Принять ответ
Девіація магнітного компаса – це:
Кут між магнітним і компасним меридіанами.
Кут між істинним меридіаном і діаметральною площиною судна.
Кут між істинним і магнітним меридіанами.
Кут між магнітним меридіаном і діаметральною площиною судна.
Принять ответ
Добовий хід хронометра — це:
Проміжок часу між двома послідовними заведеннями.
Поправка, яка визначається щодобово.
Зміна поправки хронометра за одну добу.
Проміжок часу в добах з моменту повного заведення хронометра до зупинки.
Принять ответ
Магнітне схилення – це:
Кут між істинним і магнітним меридіанами.
Кут між магнітним і компасним меридіанами.
Кут між істинним меридіаном і діаметральної площиною судна.
Кут між магнітним меридіаном і діаметральної площиною судна.
Принять ответ
На скількох компасних курсах визначають девіацію магнітного компаса?
На 8 рівновіддалених курсах.
На 4 рівновіддалених компасних курсах.
На максимально можливій кількості в залежності від особливостей девіаційl